lørdag 17. mars 2012

Norske prester og pastorer tror på tull og tøys

Vårt Land har gjort en undersøkelse blant prester og pastorer på om de tror på bibelens fortellinger om skapelsen og Noahs ark. 200 har blitt spurt, men bare 58 har svart, så det er ikke en veldig stor svarprosent.

Her er resultatene:

    "Tror du på evolusjonslæren?
    10,5 prosent svarte Ja
    40,4 prosent svarte Ja, men menneskene står i en særstilling over dyrene
    33,3 prosent svarte Nei
    15,8 prosent svarte Annet eller Vet ikke


    Mener du bibelens fremstilling av skapelsen er en historisk eller billedlig fortelling?
    15,8 prosent svarte Historisk korrekt
    75,4 prosent svarte En billedlig fortelling
    8,8 prosent svarte Annet
    Tror du historien om Noahs ark og syndeflommen viser til en historisk hendelse?
    56,9 prosent svarte Ja
    17,2 prosent svarte Nei
    20,7 prosent svarte Mye peker på at det har vært en storflom, men så kan man jo stille spørsmål med arken og Noah.
    5,1 prosent svarte Annet eller Vet ikke"
Det er ikke så mange som tror på skapelsen, så den er grei. Men når det gjelder Noahs ark, så synes jeg at 56,9% er ganske mange.
Jeg leser for tiden en bok som heter "Biblical Nonsense" av Jason Long som er rettet mot folk med et fundamentalistisk bibelsyn eller som prøver å komme seg ut fra det. Her er det ikke snakk om kritikk av  "sofistikert teologi" men fundamentalistisk tro slik denne undersøkelsen viser at mange norske prester og pastorer tror på. Uansett, jeg har akkurat blitt ferdig med kapittelet om syndefloden. Jeg trodde ikke kapittelet var særlig relevant for norske forhold men jeg tok tydeligvis feil, så jeg skal ta og sammenfatte en del poenger:


1. Gud skulle utrydde ondskapen, men enhver som har lest bibelen ser at det ikke skjedde.
2. Ørten ekspedisjoner har ikke funnet rester etter noen ark på Ararat.
3. Ingen skrev ned historien før 2000 år senere.
4. Historien om Gilgamesj har også en syndeflod som er svært lik og som ble skrevet ned ca 1000 år før. Les en sammenfatning her:
5. Man har beviser på at det har eksistert sivilisasjoner i Kina, Egypt, Babylon og Mesopotamia nettopp i syndeflodsperioden uten at de har blitt avbrutt på noen måte.
6. Flere hundre millioner dyrearter eksisterte på denne tiden. Hvordan skulle man få plass til to av hver dyreart i båten? Hvordan fikk han tak i isbjørner, lamaer, koalabjørner og pingviner? På én uke?
7. Det ville ikke vært nok oksygen på båten for alle dyrene, så de ville nesten alle ha blittt kvalt. Spesielt tatt i betraktning all metan-gassen fra avføringen. Med all gassen ville det også vært farlig om Noah ville koke mat over et bål.
8. Hva skulle de alle spise? Rovdyr tåler ikke spise vegetermat over lang tid, og mange andre dyr må ha fersk mat. Det ville kommet mange skadedyr i maten, og fuktigheten på båten ville gjort at det hadde blitt mye mugg og maten hadde dermed blitt uspiselig.
9. Bier og maur kunne ikke overlevd med bare en av hver. 
10. Mannskapet på åtte personer hadde ikke vært stort nok til å ta vare på og mate alle dyrene. 
11. Virus, bakterier, sopp og andre mikroorganismer måtte også overleve, og da ville de ha gjort det i familien Noah. Det hadde blitt en stor påkjenning for mannskapet.
12. Man skulle tro det gikk greit med fiskene, men de hadde ikke tålt alt ferskvannet som kom ned i havet.
13. Vannet stod 15 alen over fjellene, altså 8848 meter + 15 alen. Hvordan skulle en båt av sypresstre overleve denne turen når det måtte regne seks tommer i minuttet for å få nok vann på førti dager? Så mye vann finnes det forøvrig ikke på jorden.
14. Med så mye nedbør ville det også ha kommet mye vann inn i båten, og de hadde ikke vært mange nok til å bemanne pumpene for å få ut vannet.
15. Det var åtte mennesker ombord. Hvordan skulle de på to hundre år skape en stor nok befolkning til at historien om Babels tårn og forvirringen blant alle folkeslagene skulle være realistisk? Hva med innavlsproblematikken?
16. Flommen ville ha smeltet polarisen, men islag fra Grønland og Antarktis kan dateres 40 000 år bakover.
17. Når vannet hadde forsvunnet, så ville det tatt lang tid før det kom noen planter opp av bakken som dyr kunne leve av. For ikke å snakke om at alle rovdyrene måtte ha ventet til de andre dyrene hadde blitt flere for ikke å utrydde dem med én gang,
18. Det tok en uke før duen kom tilbake med et ferskt oljeblad. Det er for kort tid.
19. To dyr av hver type ville ikke gitt nok genetisk variasjon. De ville blitt utsatt for sykdom og genetiske defekter.
Dette er bare noen av problemene med denne historien som 56,9% av prester og pastorer faktisk tror på.

Ingen kommentarer: