onsdag 29. august 2007

I karismatikkens kraftsentrum

"Berge Furre er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har de senere årene tilbragt mye tid i Brasil for å studere karismatikkens frammarsj der.

[...]

- Kan den økonomiske siden ved [den brasilianske pinsemenigheten] Igreja Universal ligne på kalvinismen?
- Det er noen paralleller, særlig tanken om at Gud vil at du kan bli rik. Men kalvinismen har en føring om at kapital skal samles opp, slik at du kan sette andre i arbeid. Pengene Gud har velsignet deg med skal ikke brukes til prangende luksus, men til å avskaffe fattigdom og skape arbeid. Men innen Igreja Universal er rikdom noe man i høy grad kan vise.
- Resonnementet er at Gud hater fattigdom, og vil at du skal bli rik. Og hvis du ikke blir rik etter å ha fulgt kirkens kurs, så er det noe galt med troen din. Noe som igjen kan fikses gjennom å gi penger til kirken, sier Furre.
Resultatet er at en religiøs bevegelse med bakgrunn i de fattigste samfunnslagene i Brasil har blitt det Furre kaller "en pengemaskin".
Fra å holde til i nedlagte kinoer og fabrikker i slumstrøk, reiser Igreja Universal i dag enorme katedraler i sentrum av de største byene. Og, siden mange medlemmer som nevnt nå har bil, har disse byggverkene garasje til de nyanskaffede bilene."

Forskning.no, 29.aug 2007

lørdag 25. august 2007

Felleserklæringen fra Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd om konversjon

"En felles erklæring om retten til å skifte tro er blitt utarbeidet av Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Ifølge partene er dette første gang en kirke og en representativ muslimsk organisasjon har gått sammen om retten til å skifte religion:

"Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke understreker i fellesskap at alle fritt skal kunne velge sin tro. Vi tar avstand fra og ønsker å motvirke vold, diskriminering og trakassering som følge av at mennesker ønsker å konvertere eller har konvertert fra en religion til en annen, enten det skjer i Norge eller i utlandet.
Vi tolker våre ulike religiøse tradisjoner slik at enhver må få velge sin egen tro og religiøse tilhørighet på fritt grunnlag, samt få utøve sin tro – både privat og offentlig.
Når vi misjonerer og informerer om vår egen tro, må dette skje innenfor etisk akseptable rammer, det vil si uten noen form for maktbruk eller manipulasjon. Skal trosfriheten ivaretas, er det viktig at all konvertering skjer på fritt grunnlag.
Som religiøse fellesskap opplever vi, hver på vår side, at det er gledelig når noen ønsker å dele vår tro og bli del av vårt trosfellesskap. Derfor vil vi også, hver på vår side, respektere en persons rett til å konvertere til en annen religion enn vår egen.

Oslo, 22. august 2007

Shoaib M. Sultan, Generalsekretær, Islamsk Råd Norge

Olav Fykse Tveit, Generalsekretær, Mellomkirkelig råd, Den norske kirke""

Vårt Land, 22.08.2007

Det var jo hyggelig, men finn én feil!
Man kan skifte religion, men herunder inngår ikke det å bli ateist! Nå vil selvsagt ikke norske kristne sette seg på bakbeina her, men i forhold til islam er dette ingen trivialitet, for ateisme er langt mer uglesett enn kristendom. Uansett, så får man vel være glade for dette fremskrittet. Det viser jo at de har forståelse for problemet, noe som ikke er tilfelle i Sverige:
"– Självklart ska alla kunna konvertera till vilken religion de vill utan att bli trakasserade. Jag har aldrig ens haft tanken att en sådan deklaration skulle behövas, säger Helena Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd i en kommentar till de norska muslimernas deklaration i dag." (Dagen.se)


fredag 24. august 2007

Barrikadestormere og brobyggere

"Her danner det seg altså på mange måter et bilde av to [ateistiske] grupperinger ["nyateister" og "moderate"] som fyller ulike roller. Dette er slett ikke uvanlig innenfor politiske og ideologiske bevegelser. Noen tilegner seg rollen som barrikadestormere, mens andre kommer inn i ettertid og bygger broer. I mange sammenhenger brukes denne rolledelingen helt bevisst. Avhørsstrategien "good cop/bad cop" kjenner vi fra krimserier på tv. Politiske partier og kommunikasjonsstrateger spiller rått på denne rolledelingen, som forøvrig også har sin parallell innenfor god gammeldags krigføring. Noen er barrikadestormere, mens andre sitter lenger bak og bygger allianser. Begge parter er avhengig av hverandre hvis tyngdepunktet skal flyttes i ønsket retning."

Fri Tanke, 24.8.2007

onsdag 22. august 2007

Den hollandske hedning

"[...]Hollandsk presse fik nu færten af, at Arbejderpartiet havde forsøgt at appellere til Ehsan Jami om at tage hensyn til følelserne hos partiets store muslimske vælgerskare. Det fik den stik modsatte effekt. Ehsan Jami sammenlignede sig selv med den somalisk-fødte Ayaan Hirsi Ali, der i begyndelsen af sin politiske karriere forlod Arbejderpartiet til fordel for det liberale parti VVD, fordi hun følte sig svigtet af partiet i sin kamp mod kvindeundertrykkelse i islam. Jami har indtil videre bedyret, at han modsat Hirsi Ali er besluttet på at ændre partiet indefra, men har dog sagt ja til et møde med VVDs leder Mark Rutte, der vil tage imod ham med åbne arme.

For snart to uger siden kulminerede skandalen så, da Ehsan Jami den første lørdag i august blev slået ned på åben gade uden for supermarkedet nær sit hjem i Voorburg. Tre mænd, to af marokkansk og en af somalisk herkomst, tævede løs på ham, mens skældsord som »beskidte homo« og »forræder« føg gennem luften. Ehsan Jami har nu fået bodyguards.

[...]

Nej, siger Nausicaa Marbe, det centrale er ikke Jami, men den debat, som han har fremprovokeret – som arvtager til Hirsi Ali. Den kan betyde et gennembrud i sekulariseringen af muslimer i Holland.
»For første gang nogensinde er aviserne proppet med læserbreve fra muslimer i Holland, der vil have gjort op med totalitær islam,« siger hun. »Det er helt nyt. De støtter faktisk Jami, og det er ikke kun iranere. Og for første gang danner disse muslimer fælles front med de dele af Arbejderpartiet, som er dødtrætte af den politiske korrekthed i partiets ledelse. Det er folk, som har forstået, at problemet ikke går væk, fordi vi undlader at diskutere det. Kun hvis vi konfronterer spørgsmål om frafald fra islam, og gør det fuldstændig klart, at trosfrihed er en lovfæstet rettighed i Holland, kan vi lægge grunden til en europæisering af vores muslimer.

[...]

Bare vent, det kommer også i Skandinavien. I kan lige så godt begynde at overveje, hvad I vil gøre for at beskytte jeres frafaldne.«"

Weekendavisen, 17. august 2007

Mer etterspørsel etter prostitusjon i konservative samfunn

"En rapport fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Frischsenteret, tar [...] for seg dem som kjøper sex. Hva karakteriserer dem? Hvilke holdninger har de?

[...]

De er enige om at sexkjøp er mest vanlig der de sosiale normene er mest rigide når det gjelder synet på kvinnens plass, i samfunn som er konservative. Jo mer konservativt, desto høyere er etterspørselen av prostituerte, og desto mer hemmelighetskremmeri er det omkring sexkjøp."

Dagbladet, Magasinet, onsdag 22. august 2007
Dette bør være en advarsel til religiøse som er opptatte av tradisjonelle verdier.

mandag 20. august 2007

Kreasjonisme til skolestart

"Så var det endelig vår tur. Rett før sommerferien mottok 250 utvalgte naturfaglærere og andre skoleansatte i Oslo den mer enn seks kilo tunge boka «Atlas of Creation» - gratis tilsendt fra Istanbul.

[...]

Den 788 sider tykke kolossen er eksklusivt utstyrt, gjennomillustrert i fulle farger og på tykt, glanset papir. Forlaget har åpenbart ikke hatt behov for å spare på noe – om da ikke mangelen på billedkredittering er et tegn på at de «lånt» alle de tusenvis lekre illustrasjonene som gjør verket til en fryd for øyet?"

Forskning.no, 20.aug 2007

Mye er skrevet om denne boka, men det at alle disse bildene antageligvis er stjålet er interessant. Bortsett fra at man antageligvis burde hugge hendene av utgiverne, jfr. Sharias syn på stjeling, så er det nok en haug med fotografer som kan sende krav. Noe jeg selvsagt vil oppfordre dem til!

Se forresten også: Kreasjonisme som eksportvare hos Skepsis.no

Har HEF skylda for New Age?

"Menighetsfakultetets New Age-forsker, Arild Romarheim, mener HEF og Dagbladet har beredd grunnen for New Age med sin sekularismekamp. Religionsviterne Asbjørn Dyrendal og Ingvild Gilhus nyanserer, mens Levi Fragell plasserer æren et annet sted.

[...]

I tillegg mener Romarheim at etter "noen tiår med tolerant New Age-preget åndelighet, vil det bli et desperat behov for autoritære religioner", og den nærmeste kandidaten til å overta som ny kulturbærer i Norge, er ifølge ham islam, eventuelt katolisismen."

Fri Tanke, 16.8.2007
Å gi HEF skylden for New Age er gå på bærtur, men jeg synes det er interessant at han sier at det vil bli et "desperat behov" for autoritære religioner. Uten at jeg akkurat skal ta stilling til hva som vil skje, så har han i alle fall levert et argument for ateisme snarere enn et argument for religion.
Hvis tolerant religiøsitet til syvende og sist ender opp som intolerant religiøsitet, så må vi jo bare rykke det opp med roten. Ikke sant?

Dessuten bør muligens Romarheim være forsiktig med å si at katolisismen er så mye mer autoritær enn protestantismen. Det ligger selvsagt i sakens natur at pavemakt er autoritært, men ser man på protestantiske grupper utenfor statskirker o.l. finner man mye dritt. I USA er det i allefall helt tydelig at katolikker er mer liberale enn "White Evangelicals".

søndag 5. august 2007

Vi humanister vill inte förbjuda religion

"Vi har heller aldrig sagt att vi vill förbjuda religion. Vad vi säger däremot, är att bara för att man härleder sina värderingar från Bibeln eller Koranen, så åtnjuter man ingen diplomatisk åsiktsimmunitet, utan bör tåla att få se sina argument synade i sömmarna. Vi frågar oss också vilka speciella friheter en religiös ska ha som inte en icke-religiös omfattas av, och ifrågasätter därför grundlagens skrivning om religionsfrihet med hänvisning till de övriga friheter vi alla omfattas av."

blog.ateism.se, 19 juli 2007

Ny sida underlättar att gå ur Svenska kyrkan

"Hör du till dem som blivit medlem i Svenska kyrkan utan att ha gett ditt medgivande? Har du andra skäl att lämna Sveriges största trossamfund? Nu finns en svensk website som underlättar för dig att gå ur kyrkan:

http://www.uturkyrkan.se/"

blog.ateism.se, 3/8/2007