fredag 30. november 2007

Vi påvirker islamsk teologi

"- Når det gjelder hvilke muftier som vinner frem, er markedskreftene i sving. Hvis en troende ikke er fornøyd med fatwaen sin, kan han eller hun oppsøke en annen lærd. Det vil si, de lærde er på en måte de troendes gisler. Hvis de ikke "produserer" det som de troende liker eller aksepterer, mister de sin autoritet. Hvilke lærde som vil vinne frem som premissleverandører er derfor et helt åpent felt.
Og i disse spørsmål har altså europeiske kristne og ateister et ord med i laget, mener Lena Larsen. På mange måter er den ikke-muslimske majoriteten én premissleverandør for muftiene, sier hun:
- Den europeiske virkeligheten definerer den muslimske hverdagen - både sosialt og øknomisk. La oss ta et eksempel: Ifølge islamsk familielov er det menn som er forsørgere, et islamsk aksiom med en rekke konsekvenser, ikke minst i forhold til arv. Virkeligheten er imidlertid annerledes: Kostnadsnivået krever at kvinner går må delta i arbeidslivet for å bidra til at "hjulene går rundt". Hva gjør dette med tolkningen av Koranen når det gjedler arveregler? Virkeligheten trenger seg på hele tida og utfordrer tradisjonelle tolkninger av islam."
Intervju med Lena Larsen, Culcom.uio.no, 07.09.2005
Et litt gammelt intervju, men jeg synes det er et interessant poeng. Vi kan påvirke islamsk teologi hvis vi vil. De moderate muslimene vil på sikt foretrekke løsninger som ikke skaper for store problemer i hverdagen, og muftier vil legge hodet i bløt for å klekke ut passende teologi. Men hvis vi ikke bryr oss, så kan muftiene bare repetere gamle fatwaer fordi det ikke er noen samfunnsmekanismer som gjør fundamentalisme uholdbart eller vanskelig.
Jo mer samfunnet bøyer seg baklengs for f.eks. bruken av niqab, jo mindre sjanse vil det være for at muftier sier i klartekst at niqab ikke er noe mer hellig enn hijab og at alle niqab-brukende kvinner derfor like godt kan bytte til hijab en gang for alle.
Derfor kan ikke sosialister og relativister av forskjellige slag si at "forståelse" hjelper. Vi må legge ned noen regler for samfunnet, og så får muslimene klekke ut teologien selv. Slik har religioner alltid fungert. Det er press, press og atter press som gjør at de kristne i Europa i dag stort sett er til å leve med. Kristne skryter av at kristendommen er liberal og koselig, men det er det sekulære presset som har gjort den til det den er.
Derfor må vi fortsette med det sekulære presset mot islam og mot den delen av kristenheten som fortsatt henger igjen.

onsdag 28. november 2007

Svein Magne Pedersen: 5% suksessrate

"Pedersen forteller at han fikk evnen til å helbrede etter å ha bedt til Gud om å få den kraften i 1971. I dag har han rukket å be en million bønner, og han mener dette har helbredet godt over 50.000 nordmenn. Faktor følger Sven-Magne Pedersen, og kanskje får vi se mirakler på tv?"

Men de gjør ikke noe nummer selv av Pedersens regnestykke. For med selv "1 million bønner" og "50 000" angivelige helbredelser, ser vi altså at 95 % av bønnene ikke fører til at noen blir helbredet. Det er altså en stor og alt overveiende sannsynlighet for at du vil gå skuffet bort etter et møte med Pedersen. På samme måte som det er en stor og overveiende sannsynlighet for at Pedersen også overdriver med sine tall for hvor mange som blir helbredet. "
Bjørn Are Davidsen , Skepsis, November 27, 2007

mandag 26. november 2007

Ondskapens banalitet

"Hovedproblemet med den norske debatten om kvinnestillingen i islam og islam generelt er at et utvalg kvinner (og menn) blir fremstilt som mer autentiske enn andre og får rett til å representere den muslimske kulturen. Dissidenter, liberalere og sekularister blir derimot møtt med skepsis. Så lenge man har en statisk forståelse av islam, blir slike stemmer definert som ikke-representative, som vestlig-orienterte, som uekte og dermed ikke verdt å lytte til.

[...]

Hanna Arendt kaller det "ondskapens banalitet". Med dette mener hun at mange som i utgangspunktet er vanlige og til og med gode mennesker, er medansvarlige for tragedier, undertrykkelse og menneskelig lidelse, uten selv å være klar over det. Vanlige borgere og byråkrater i Nazi-Tyskland trodde de bare gjorde sin jobb og var gode borgere, og skjønte ikke rekkevidden og konsekvensene av egne handlinger eller passivitet. Likevel var de medskyldige i moralsk, ikke juridisk forstand, i nazistenes forbrytelser og kriger.
Jeg vil påstå at du og andre som støtter islamistenes sak indirekte, er medskyldige i mange menneskers lidelse. Dere bidrar til at mange kvinner ikke får en mening og et innhold i sine liv og blir brukt som midler til reproduksjon og som brikker i en skitten politisk kamp. Deres støtte til islamistene er samtidig et alvorlig svik mot demokratiet. Utsiktene til en demokratisk utvikling i vår del av verden blir smalere for hver dag. Risikoen for krig, vold og terror er økende. Deres gode intensjoner er irrelevante i en slik sammenheng."

Sara Azmeh Rasmussen, Document.no, 26.11 2007
Vil avkristne Teologisk fakultet

"[Sissel Marie] Halden synes Universitetet i Oslo er for lite bevisst på det problematiske som ligger i å ha en bekjennende kristen institusjon innenfor organisasjonen.
– Jeg synes flere på universitetet burde innse at sekularisering er den riktige veien å gå for Teologisk fakultet, sa hun under doktorgradsutspørringen på fredag.
Overfor Fritanke.no legger hun til at dette også dreier seg om ressurskamp.
– TF utvider fagtilbudet sitt hele tiden. Jeg skjønner ikke hvordan universitetsledelsen kan tillate det. Det er noe feil når teologi vokser raskere enn religionshistorie på et universitetet som er tuftet på sekularisme og vitenskapelighet, sier Halden."

Fri Tanke, 26.11.2007
Se også: Teologi eller religionshistorie?

Uavhengig forskning er flotte greier!


søndag 25. november 2007

91 % av medieoppslagene om islam er negative

Jeg hørte på Verdibørsen (17.11.2007)i dag tidlig, på podcast. Dette var et av temaene:
"91 % av medieoppslagene om islam er negative, viser en ny britisk undersøkelse, der det også framgår at kun 4% av 352 avisartikler iløpet av det siste året var positive til islam…Hva fører det til? Og hvordan står det til med norske mediers islam-vinkling?"
Med seg i studio hadde de Hege Storhaug. Det ble en litt selsom seanse.
Det ligger i temaets natur at Verdibørsen mener at 91% er for mye og at dette er demonisering. Storhaug kom derimot med grunner for hvorfor islam fikk så mye dårlig mediedekning. Så begynte programlederne å pirke i at 91% var veldig mye, og så kom Storhaug med flere grunner for hvorfor muslimer i Storbritannia stort sett er bad news. Så gjentok programlederne at 91% var veeeldig mye, og om ikke dette kunne ha noen negative følger. Så parerte Storhaug med flere fakta om muslimer i Storbritannia.
Ja, det var en repeterende diskusjon, og det synes jeg er tragisk. Én ting er når folk er uenige, men her snakket de bare forbi hverandre. Det må være et nederlag for Storhaug å ikke forstå hva Verdibørsen ville frem til. Men det må også være et nederlag for journalister å ikke klare å formulere spørsmål skikkelig. De sa nemlig ikke rett ut det de antageligvis mente, nemlig at 91% negative medieoppslag skulle tilsi at 91% av muslimene er fanatikere eller deromkring. "Spør henne for faen om hun mener at 91% av alle muslimer er fanatikere!" tenkte jeg.
Om denne matematiske måten å vurdere nyheter på er bra eller dårlig er et annet spørsmål, men det som helt tydelig lå til grunn var at 91% var urettferdig mye. Jeg tror kanskje hun hadde klart å svare på dette hvis de hadde spurt henne konkret, og ikke bare tatt det for gitt at hun skulle være enig i at ingen fortjener så mye dårlig omtale.
Det sier seg selv at 91% negativ omtale ikke betyr at det faktisk er for mye, noe Storhaug helt tydelig ikke mente. Verdibørsen vil sikkert ikke si at nazismen får for mye negativ dekning. 91% er ikke automatisk mer feil enn 75%, 24% eller 18,5%. 18,5% negativ dekning er blodig urettferdig om du aldri har gjorte noe galt. Det er først når man sammeligner andre temaer dekkes i mediene at man kan si om 91% er uforholdsmessig mye.

Jeg vil anta at mengden negativ omtale akselererer etterhvert som negative hendelser øker i omfang (og la det være sagt at det står dårlig til i Storbritannia når det gjelder islam, og for så vidt også når det gjelder tabloide medieoppslag med eller uten islam som tema). La oss si at 10% av alle hendelser relatert til islam er negative. Og la oss videre si at dette fører til 12% negative oppslag. Så øker de negative hendelsene til 20%. Hvis man tenker lineært, skulle 24% av oppslagene være negative. Men ingen har sagt at journalistikken er lineær. Kanskje er det mer logisk med 20+8=28%, og den neste er 40+16=56%, 50+32=82% osv.

Ikke vet jeg, for dette var ikke noe Verdibørsen vurderte i hele tatt selv om det er det som burde ha vært tema hvis programlederne hadde gjort jobben sin. Står det i forhold, liksom? Var det ikke det de inviterte Storhaug til studio for å snakke om?

Det må selvsagt sies at 91% negative oppslag, selv om de er godt begrunnede kan ha en akselererende effekt på fanatismen. Altså at man av rent praktiske grunner burde underrapportere. Godt mulig, men mange ville vel føle at det ville bære feil avsted.


Her er forresten undersøkelsen det refereres til: Muslims 'demonised' by UK media

Enda en oppdatering:
"It pays – a lot – to look more closely at how this research was carried out. First, the random week selected by the researchers happened to be the week in which the government published its report on the 7/7 bombings. That report came out on Friday 12 May. Not surprisingly, there was a huge amount of press coverage, and not surprisingly most of it was ‘negative’, in the sense that it was about four British-born Muslims who blew up themselves and 52 others in London a year earlier; even individuals of an old Stalinist bent, such as those who stack’s Livingstone’s GLA, would find it hard to put a ‘positive’ spin on such a story. Of the study’s 352 newspaper stories related to Muslims, 69 – or 19.6 per cent – were about the 7/7 bombings (p26)."

Brendan O'Neill, Spiked, 15 November 2007
Lang tekst.Gud er stor - Han er den største konspirasjonsteorien

"For de som vi i dag kaller konspirasjonsteoretikere kan det virke urettferdig at vårt samfunn tilgodeser visse myter fremfor andre. I Norge inviteres en håndfull, høyprioriterte religiøse ledere til statsseremonier og gallamiddager. Den evangelisk-lutherske tro er statens offisielle religion. Norske trossamfunn mottar hvert år millioner av kroner i statsstøtte. Vi har en okkult stat som finansierer religiøse sekter over en lav sko. Grunnskolen er pålagt å gi alle barn opplæring i kristendom, islam og jødedom. Hvorfor tilkjennegis ikke de godlynte UFO-entusiastene de samme privilegiene? De har da også sine teorier om overnaturlige vesener, apokalypse og et nytt liv hinsides denne verden?"

Contexploration.net, 30. oktober 2007
Et generelt bra innlegg som fortjener å bli lest i sin helhet.


lørdag 24. november 2007

Giske: Jeg er kristen

"Reiulf Steen refser Trond Giske for ikke å være i pakt med Aps tradisjoner i statskirkesaken. Giske forsvarer seg med at han er kristen og har et enstemmig landsmøte i ryggen."
Vårt Land, 06.11.2007
Noen fornuftige ord fra Reiulf Steen her, men det var også klargjørende å høre at Giske er kristen. Så vet vi det.
Kunne han ikke bare sagt dette for en ti års tid siden, så hadde AP-velgerne visst hvor han lå i terrenget angående religion? Men Giske hadde ikke vært Giske om han var ærlig.

Det røde forræderiet

"Sosialisme og religion [...] Bjørgulv Braanen legitimerer dette synet og dette språket. Han sier det er greit. Andre ser at det å introdusere Allah som øverste prinsipp er å be om problemer, på mange plan. Folk er ikke dumme. De merker når de blir bedt om å sluke kameler store som hus. Braanen sa han var mot "ekstrem ateisme". En publikummer bet seg merke i og kommenterte at redaktøren i en sosialistisk avis sto og snakket om "ekstrem ateisme" som noe kritikkverdig. Storhaug forsøkte flere ganger å si noe om at sosialismen har stilt seg kritisk til religionen, og nå plutselig forstår og forsvarer den. Her begikk Braanen en intellektuell uredelighet: han sa at det ikke var religionen i seg selv, men hva slags. Selv mente han man måtte søke allianser med de progressive innen islam. Han benektet/ignorerte sosialismens sterke fiendskap til religion, både den filosofisk religionkritiske, den demokratiske kritikken og den bolsjevikiske som slo prestene ihjel. Å late som det ikke er en gapende kløft mellom sosialisme og islamisme er et krumspring man ikke kan slippe unna med. Det er intellektuelt løgn og bedrag. Men den oppvoksende slekt har ikke den historiske ballast som gjør at man forstår bedrageriet, selv om noen reagerer på instinkt: her er det noe som ikke stemmer. Skal en religion som segregerer kjønnene plutselig være en alliert?"
Document.no, Nov 17, 2007
Se hele saken for et sammendrag fra en debatt på Mono tidligere.
Om noen lurer på hvem som er dagens Pål Steigan, så er vedkommende antageligvis å finne i dette segmentet som hele tiden forsvarer undertrykkende religion stikk i strid med enhver rasjonell tolkning av sosialisme.
Se også denne saken:

lørdag 10. november 2007

Ytringsfrihet og annonsørers feighet

"I skrivende stund har Maxbo, Opplysningen 1881, Expert og Disney latt seg skremme av protestene mot TV2s program ”De syv dødssyndene”. Frykten for tap av inntekter blender for perspektiver rundt ytringsfriheten i denne sammenhengen. Men ytringsfrihetens forsvarere bør ikke ha mindre forventninger til kremmere enn de har til åndseliten her i landet når det gjelder adferd med hensyn til en så viktig verdi. Kravene til vern om slike verdier bør være krystallklare også overfor forretningsfolk. Jeg tror de selskapene nå som har gjort knefall over for de kristne ekstremistene som roper stopp til TV2, raskt kan få svidd pelsen. Det er nok langt flere blant norske forbrukere som misliker denne ettergivenheten enn det finnes sensurhungrige blant dem."

Jens Brun-Pedersen, Fri Tanke 8.11.2007
Skriv under på oppropet til støtte for Schau her.


onsdag 7. november 2007

Kristenfanatikere fikk uttelling for boikottrusler

Norge idag satte i gang en boikottkampanje mot TV2s annonsører etter at de sendte "Døddssyndene" på TV2. Annonsørene som har fått kalde føtter er Expert, Opplysningen 1881 og Maxbo.

Jeg har ennå ikke fått sett Kristopher Schaus program, men jeg skal love kristenfanatikerne at jeg skal sette av tid til å se på prorgammet på torsdag:
"På TV 2 torsdag 8. november kl. 22.40
Norsk tittel: De syv dødssyndene
Episode 2 av 8
Sjanger: Dokumentar- og satireprogram"
Og én ting er sikkert: Expert, Opplysningen 1881 og Maxbo vil nok merke at det ikke bare er kristenfundamentalister som kan boikotte. De legger seg ikke flate for kristne, men for kristenfundamentalister som her til lands utmerker seg som homohatere og kreasjonister. Det er altså noe mer enn å velge minste motstands vei. Og for hva?

Her er noe Finn Jarle Sæle lirte av seg tidligere i år. Er dette noe bedre enn Schau?
"Selv mange som kaller seg kristne, har ikke forstått det. Både utviklingslæren og bibelkritikken ble antatt av kristne, enda den ville bygge på en rent ateistisk erkjennelsesmetode, som utelukker at en personlig Gud skapte oss og at Gud direkte taler og åpenbarer seg i Bibelen. Krigen mot Gud fikk virkelig vann på mølla med utviklingslæren. Den evolusjonistiske forklaringen sier at verden utviklet seg av seg selv over uendelig lang tid og at skapelseskraften er tilfeldigheten. Den kristne forklaringen sier at Gud skapte alle ting ved sitt Ord.
Det første synet kaller vi evolusjonismen. Det andre synet kalles kreasjonismen – av det latinske ordet for skaper. Utviklingslæren bygger på tesen om den sterkestes rett. Det er en grusom og nådeløs lære.

Finn Jarle Sæle 02.03.2007 11:00"
Jeg beklager at Expert, Opplysningen 1881 og Maxbo ser seg tjent med å støtte slike elementer.

Opplysningen 1881
kundeservice@1881.no
81581881

Expert
firma.expert@expert.no
Telefon 67927000

Maxbo
info@lovenskiold.no
Telefon 81568800