tirsdag 24. april 2012

Gretne gubber?

Klassekampen har laget seg statistikk over hvem som besøker islamkritiske sider på nettet. De har funnet ut at dette er gamle gubber, uten barn og med lav utdannelse. Det kan så være, men analyseverktøyet de har brukt er Alexa. Inntil april 2008 bygde Alexa seg all statistikk på at brukere installerte Alexa-toolbaren. Dette gav et skeivt bilde fordi ikke alle ønsker å installere spyware på maskina si. Se denne artikkelen på SlashDot.org. Men kanskje viktigst, spør deg selv om du noensinne har hatt eller har ønsket å ha Alexa-toolbaren.
I april 2008 gikk Alexa ut og sa at de nå hadde endret datagrunnlaget slik at de fikk inn data fra flere ulike sider på nettet. Men Wall Street Journal var ikke imponert:

"Niall O’Driscoll, vice president of Alexa, declined to tell me the new data sources and formula, calling that “proprietary information.” He said it’s all been verified: “We know the actual traffic figures for a number of different sites across the web and we check it against that.” But because actual traffic figures aren’t available for most sites, Alexa’s black-box rankings will remain subject to criticism."

Nå må det innskytes at det er to helt forskjellige ting å lage statistikk over antall hoder som besøker en side og å lage en demografisk oversikt med f.eks. utdannelse og barn. Hvis Alexa henter inn statistikk fra Google, så har jeg f.eks. ikke oppgitt utdannelse til dem og heller ikke hvor mange barn jeg har. Selv har jeg nå forøvrig slått av tredjeparts-cookies, så folk skal slippe å lage halvgod statistikk av min surfing.

Men det er nå så. Hva om vi tar Alexa-resultatene på alvor? Det ser nemlig ut til at også Klassekampen har en overvekt av eldre menn. Ikke i høyeste aldersgruppe riktig nok, men 55-64 er overrepresenterte og 18-24 er underrepresenterte. Og også Klassekampens lesere mangler barn.

Men rett skal være rett, de har høyere utdanning. Likevel, også Tundra Tabloids, Vladtepesblog, Brussel's Journal, Gates of Vienna og Islam Watch har en overvekt(i forhold til den generelle befolkningen på internett) av lesere som har graduate school. Legg merke til at tallene for Klassekampen og Green Arrow er low confidence (lav "svarprosent" antageligvis), mens de andre stort sett er medium confidence.

Her kan du se hvordan sidene som Klassekampen listet opp gjør det i Alexa-statistikken:
Gates Of Vienna
Jihad Watch
Brussel's Journal
Islam Watch
Atlas Shrugs
Tundra Tabloids
Vladtepesblog 
The Green Arrow (stengt september 2010)

Se også:
Klassekampen
Document.no

Moralen er i alle fall at det finnes en overvekt av gubber i alle leire.