torsdag 31. mai 2007

En ny organisasjon for ex- muslimer dannes i Norden

- Dette er en ny bevegelse for sekularisme som kan kalles for en ny renessanse i Europa", fastslo Ahadi, som mente at islam verken kunne reformeres eller moderniseres. Frafall av islam straffes fortsatt med døden i noen land som Iran, Saudi-Arabia og Sudan. Selv i det sekulære Vesten risikerer ateister med muslimsk bakgrunn trusler, trakassering og vold. Det er ennå ikke akseptert av det store flertallet av muslimer at noen velger å forlate religionen.

[...]

I Skandinavia tenderer man til å bagatellisere problemet. Det er viktig for oss å nå til media med vårt budskap, og vi tar gjerne imot økonomisk støtte og annen hjelp fra andre organisasjoner.

[...]

- Vi kaller oss ex-muslimer nettopp for å provosere. Vi har fått masse støtte fra vanlige muslimer. Kun 10% i Tyskland er organiserte i religiøse organisasjoner. Majoriteten er moderne og sekulære mennesker. Jeg har faktisk fått mange takkebrev. Nå er det vi som representerer de resterende 90% i Tyskland, svarte Ahadi.

Utrop.no 30.05.07
Se også Fri Tanke


tirsdag 29. mai 2007

Vil ha "Gud" i Grunnloven

"Seniorrådgiver i Kirkedepartementet, Johannes Ulltveit-Moe, foreslår å nevne Gud i Grunnloven etter mønster fra Polen.

[...]

Der heter det ”Vi den polske nasjon – alle innbyggere av republikken, både de som tror på Gud som kilden for sannhet, rettferdighet, godhet og skjønnhet og de som ikke deler en slik tro, men respekterer disse universelle verdier som noe som stammer fra andre kilder, (…)”.

[...]

Han ser for seg at noe tilsvarende kan tenkes ved endringer i den norske Grunnloven og nevner eksempler på hvordan det kan gjøres (tilføyelser er satt i kursiv, mens det som varierer i ulike forslag er satt i parantes):
”Alle Indvaanere av Riget, baade de som tror paa Gud og de som ikke deler denne tro, have (paa lige Betingelser) Frihed til udøvelse af Religion (og Livsanskuelse).”

Fri Tanke, 29.5.2007

Hjelp.lørdag 26. mai 2007

[Vitenskap] Hjerneskanning stimulerer moralfilosofisk debatt

Hjerneskannere og andre nevrovitenskapelige teknikker gjør det nå mulig å studere hva som foregår i hjernen når vi tenker, føler eller må ta stilling til vanskelige moralske spørsmål. Dette har blåst nytt liv i gamle filosofiske debatter om hva som egentlig styrer våre handlinger – og under hvilke omstendigheter vi er moralsk ansvarlige.

Apollon, 24.05.2007

fredag 25. mai 2007

TCO uttalar sig om diskriminering i Polen

"Nyligen aviserade Polens konservativt kristna vice utbildningsminister (som för övrigt har anordnat seminarier mot evolutionsteorin i EU-parlamentet) ett lagförslag som skulle förbjuda homosexuella lärare och “propaganda för en homosexuell livsstil”, vilket tycks inkludera sexualupplysning och information som förespråkar tolerans mot homosexuella."

Ateistbloggen, 23 maj 2007

Se også: TCO: Försvara de mänskliga rättigheterna i Polen! og Education Ministry with a Bent towards Creationism


torsdag 24. mai 2007

100 år uden vækst i frikirkerne

"Trods engagerede medlemmer og stærkt fokus på mission har frikirkerne i Danmark aldrig fået tag i den bredere befolkning, viser ny opgørelse

[...]

Ifølge en endnu ikke offentliggjort opgørelse lavet af lektor i kirkehistorie, ph.d. Kurt E. Larsen er andelen af danskere, der er medlemmer af en frikirke i dag stort set det samme som for hundrede år siden. I 1901 var 0,8 procent af danskerne medlemmer af en frikirke - hundrede år senere var det samme tal 0,6 procent.

[...]

Og set i forhold til nabolande som Sverige og Norge er selv de største, danske frikirker små.
Pinsebevægelsen, som i Danmark tæller omkring 5500 medlemmer, har i Sverige mere end 100.000 medlemmer.

Kristeligt Dagblad, 24. maj 2007

Ny Alliance angriber kristendommen

"Religion er en privat sag. Folkeskolens kristendomsfag skal afløses af et fag i religion, etik og livsanskuelse, mener Naser Khader.
Formanden for Ny Alliance, Naser Khader, har det principielt ikke godt med absolutte sandheder. Og slet ikke med absolutte, religiøse sandheder.

[...]

- Demokrati må komme først, fordi demokrati er meget inkluderende. Demokrati tolerer og accepterer mangfoldighed. Mens kultur og religion har det med at være ekskluderende, siger han"

Kristeligt Dagblad (via Berlingste Tidende) 16. maj 2007

fredag 18. mai 2007

Isländsk humanism med amerikansk krydda

"Den isländska humanistorganisationen Siðmennt kämpar med en reaktionär statskyrka i en frostig men underskön miljö. Christer Sturmark möter ordföranden Hope Knútsson i Reykjavík.

[...]

CS: Talar du nu om statliga skolor?
HK: Ja, de är alla statliga. De gör som de vill. De tar barnen till kyrkan utan att fråga föräldrarna och i kyrkan måste barnen delta i religiösa ritualer. Många ser inte något fel med det. Många föräldrar har så lite tid för sina barn att de är tacksamma för att skolan tar hand om dem.
Nu har vi fått en ny titel, ”skolpräst”, och de har installerats i fyra distrikt på Island. De har ett kontor på skolan och man tillåter prästerna att komma in i klassrummen och ta med sig barn till vad de kallar ”själavårdande samtal”. Föräldrarna vet för det mesta inte om detta förrän barnen kommer hem med en liten lapp som talar om att han eller hon har träffat prästen. Vi har protesterat mot detta varje dag den senaste tiden, och många föräldrar har skickat in klagomål som vi publicerar på vår hemsida. Vi har samlat dessa klagomål under lång tid nu och har påtalat för myndigheterna att allt detta är olagligt. Det strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, det strider mot lärarnas etiska kod, det strider mot Islands konstitution, det är diskriminering. Det finns ingen annan grupp som skulle tillåtas komma in i skolan och göra vad de här prästerna gör. Det här ämnet har varit ett mycket hett spörsmål varje dag de senaste fyra-fem veckorna."

Humanisten Nr.02 / 2007

Men til gjengjeld har Island bare 7 kreasjonister!

[Daniel C. Dennet] Kunnskap gjør religion mer godartet

"– Religion er som en dårlig vane, og sprer seg som et virus. Nettopp derfor er det viktig å styrke religionsundervisningen. Det blir som en vaksine. Jo mer kunnskap vi får om religionen, jo vanskeligere er det å bli smittet. Og dermed tvinges religionen til å utvikle seg til en mindre skadelig form, for å komme seg forbi det beskyttende laget av kunnskap, mener Dennett."

Fri tanke, 18.5.2007
Se også Religion.dk

torsdag 17. mai 2007

[Kronikk] Avskaffa lagen om religionsfrihet

"Att varje människa skall ha rätt att tro på vilka gudomligheter eller andra väsen som helst liksom att tro att några sådana gudar och väsen inte existerar, är en självklar del av de mänskliga rättigheterna. Varje människa skall också ha rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Likaså rätten att följa egna sedvanor, oavsett om de är religiösa eller kulturella, så länge de inte strider mot övrig lagstiftning.
Religionsfriheten tillför här ingenting. Den ger inga rättigheter eller friheter som inte redan är skyddade av övriga lagstadgade rättigheter.

[...]

Ishtiaq Ahmed
Professor i statsvetenskap

Lena Andersson
Författare, styrelseledamot i Humanisterna

Lars Bern
Författare, industriman, styrelseledamot i Humanisterna

Olle Häggström
Professor i matematisk statistik, styrelseledamot i Humanisterna

Ia Modin
Jurist, styrelseledamot i Humanisterna

Christer Sturmark
Styrelseordförande i förbundet Humanisterna

Torbjörn Tännsjö
Professor i praktisk filosofi

Björn Ulvaeus
Låtskrivare och medlem i Humanisterna"

Expressen, 17 maj 2007

Bra!
Forøvrig hadde svenske Humanisten et lengre intervju med Björn Ulvaeus i 2005.

onsdag 16. mai 2007

[Rapport] Værdier og normer blandt udlændinge og danskere

"Gruppen af iranere består foruden muslimer i høj grad af ateister og ikkereligiøse. Det er således ca. en tredjedel af iranerne, der svarer, at de enten ikke er religiøse eller er ateister. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at mange iranere er flygtet til Danmark som følge af, at de har været i opposition til det islamiske styre i Iran.

[...]

Imamerne i Danmark har dermed en beskeden kontakt med mange af de muslimske indvandrere og efterkommere og har en mere begrænset indflydelse på mange af deres trosfæller, end det måske umiddelbart kunne forventes. Interviewundersøgelsen afliver således myten om, at imamerne spiller en helt afgørende rolle som meningsdannere og talerør for en stor andel af muslimerne, hvilket ellers er det indtryk mediernes dækning af Muhammed-tegning-krisen kan have efterladt hos mange i Danmark.

[...]

Tabellen bekræfter, at et stort flertal af danskerne mener, at der ikke bør være nogen forbindelse mellem politik og religion, og at religiøse synspunkter ikke børhave plads i det politiske system. På alle interviewundersøgelsens fire spørgsmål varer ca. ni ud af ti danskere således, at religion ikke skal påvirke politik."

Integrationsministreriet 12. mars 2007 (Via Ateistisk Selskab)


mandag 14. mai 2007

[Forskning] Kirkens pæne psykopater

"Kirkens tilgivende og åbne rum er rent slaraffenland for de såkaldte pæne psykopater. Men hvem er egentlig disse pæne psykopater, og hvorfor er de farlige?
Er det præsten eller kordegnen? Fruen på kirkebænken til højre? Eller måske et medlem af menighedsrådet? Kirkens rum, bygget på kristne værdier som tillid og tilgivelse, er en god rede for de såkaldt pæne psykopater, mener psykolog Irene Rønn Lind. Men hvem er de pæne psykopater, og hvorfor kommer de i kirken?

[...]

- Det er et problem, at psykopaterne har gode kår i kirkelige miljøer, for her har psykopatens metoder en ekstra dimension, nemlig den åndelige. Det er det, der adskiller situationen i kirken fra for eksempel situationen på arbejdspladsen. Når man har fat i folks gudsforhold, har man rigtig stor magt."

Religion.dk, 7. maj 2007Europæiske kirker i åndeligt underskud

"Men i dag er kristendommens vækstcenter ikke længere europæisk. Der lukkes kirker, præstemanglen i både protestantiske og katolske kirker er med få undtagelser – statskirker og Polen – så åbenbar, at for eksempel præster i Tyskland og Wales kan risikere at være kaldet i op til 20 kirker. Det får man ikke flere kirkegængere af, og sideløbende med sekularisering svinder interessen for etableret kristendom langsomt ind.

Kristendommens vækst er næsten udelukkende et afrikansk og et sydamerikansk fænomen. Selv i Guds eget land, USA, vokser antallet af mennesker, der definerer sig selv som ikke-religiøse, med 110 procent årligt, mens de kristne har en vækstrate på fem."

Kristeligt Dagblad, 12. maj 2007

Begrenser man befolkningseksplosjonen i U-landene begrenser man antageligvis religionenes vekst enda mer.

Irshad Manji vert drapstruga frå Noreg

"– Eg mottek meir drapstrugsmål frå Vest-Europa, inkludert Noreg, enn frå den tradisjonelt muslimske verda, fortalde ho på Nordiske Mediedagar i Bergen i dag.
– Eg får trugsmål frå heile Skandinavia. I det siste har det vore eit høgt tal trugsmål, sa Manji etter foredraget.
– Korleis kan du vite at dei kjem frå Skandinavia?
– Politiet har eit sporingssystem der dei ser kvar trugsmåla er sendt frå, men ikkje kven som har sendt dei."

Vårt Land, 10.05.2007


Manlig könsstympning hetaste ämnet i kväll - 40 procent ångrade

"Som sakupplysning nämnde Stefan Laack från kliniken att i studier på män som har omskurit sig i vuxen ålder, önskade många att de hade fått mer information innan ingreppet och 40 procent ångrade att de hade omskurit sig, eftersom de upplevde en minskad sexuell känsel."

rfsu.se, mai 2007 (Via Ateistbloggen)
Men i motsetning til jødiske guttebarn m.m. fikk de velge selv.

Ateismen er blitt stueren

Hva man enn måtte mene om Richard Dawkins` bok The God Delusion, er det mye som tyder på at denne boka vil stå som symbolet for en ny etappe i fritenkeriets moderne historie. Den vil ryste sin samtid på samme vis som Thomas Paines "The Age of Reason" gjorde det i 1776, og Bertrand Russels "Why I am not a Christian" i 1937.

[...]

Når jeg tillater meg å bruke litt store ord om det som nå skjer, er det fordi Dawkins' religionskritikk representerer en trend som kan minne litt om protest- og kulturbølgene på 60- og 70-tallet. Den gang hadde protesten utspring fra USAs vestkyst. Nå er det USAs østkyst som er arnestedet, til tross for at Dawkins er fra Storbritannia. Igjen er det universistetsmiljøene som fører an.

[...]

Når betegnelsen ateist er ferd med å bli stueren blant intellektuelle i flere land, henger det sammen med det faktum at verdenskjente og høyt respekterte akademikere har fratatt religiøse agitatorer eneretten til å definere gudsbegrepets innhold så vel som betydningen av ordet ateisme.

Fri Tanke 14.5.2007fredag 11. mai 2007

Unni Wikan om smiling på Bali

"Balinesisk opptreden i det offentlige rom kan gi assosiasjoner til en estetisk ballettoppvisning. Deres selvforståelse kan gi inntrykk av at alt er en vakker opptreden. Jeg får alltid øm ansiktsmuskulatur på Bali fordi jeg hele tiden må smile, sier hun.
Tradisjonell antropologisk forskning har tatt utgangspunkt i at hindubefolkningen har en moral som går ut på å behage for estetikkens egen skyld. Unni Wikan derimot opplevde at "skuespillet" skjulte en bakside: En evig redsel for hekseri og svart magi. Gjennom denne måten å opptre på utenfor hjemmet, avslørte befolkningen en drivkraft både til å bevare helse og unngå å bli krenket.

– Bak all høflighet og estetikk skjuler det seg en fundamental angst for svart magi, påført dem fordi de har mishaget noen, forklarer hun."

Apollon, 26.10.2006torsdag 10. mai 2007

Norsk-iranernes avslørende medievaner

"Ved å studere norsk-iraneres medievaner vil sosiolog Sharam Alghasi si noe om forholdet mellom nordmenn og iranere.

[...]

Like frustrerte er iranerne over at de i media ofte assosieres med mullahene og regimet i Iran.

– Iranere er veldig sekulære: De har flyktet fra et religiøst regime. De er veldig opptatte av å understreke sin anti-religiøsitet, sin måte å være sekulær på. Men ofte assosieres de i mediene med mullahene og regimet i Iran som de flyktet fra."

culcom.uio.no 18.08.2006


Internett bryter ned grenser

"Internett brer seg med rekordfart i den arabiske veden og bidrar til å bryte ned tabuer og sprenger sosiale grenser.

[...]

– I dag regner man med at nær 11 prosent av befolkningen i den arabiske verden bruker nettet i en eller annen form. Så godt som alle som tilhører middelklassen i byene, har nå en internettadresse, sier førsteamanuensis Albrecht Hofheinz på Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Det er en hurtigere vekst enn noen hadde trodd.

[...]

Det er ikke sidene til de ekstremistiske religiøse grupperingene som er mest populære, men sider som vil fremme en moralsk fornyelse blant folk basert på islam."

Apollon, 20.10.2006

Filosofi i skolen kan gi konflikter

"Det hevder førsteamanuensis Steinar Bøyum ved Institutt for utdanning og helse ved Universitetet i Bergen. Han peker på at filosofi i den offentlige grunnskolen kan stride mot foreldrenes livssynsmessige oppdragelse.

[...]

Filosofi er å tenke og reflektere over de store spørsmålene i livet, men ikke alle livssyn setter like stor pris på slik kritisk tenkning omkring disse spørsmålene.
– Barn som kommer fra konservativt religiøse familier vil kunne oppleve kritiske spørsmål, til for eksempel familiens religionsoppfatning, som undergravende og uærbødig, advarer filosofen Bøyum, som disputerte for dr.art-graden ved Universitetet i Tromsø tidligere i år."

Forskning.no, 06.mai 2007
Altså, bør man undervise i filosofi.

[Forskning] Litt religiøse frykter døden

"Når døden nærmer seg, er det beste å tro sterkt, eller ikke tro i det hele tatt. De som bare tror "litt", frykter døden mest, viser en amerikansk undersøkelse.

[...]

Professor Ardelt og kollega Cynthia S. Koenig intervjuet 103 friske og 19 pleietrengende eldre i Florida, alle over 60 år.

[...]

- De vet hva kirken lærer, men de har ikke nødvendigvis klart eller villet leve opp til det. Dermed kan de være mer redde for oppgjørets time enn andre som ikke tror i det hele tatt, sier Ardelt."

Forskning.no, 23.mai 2006
Det er rom for tvil, men husk at du skal dø osv.

Rapporten (pdf)

onsdag 9. mai 2007

[Logikk] Ateister, agnostikere og varulver

"Her kan det være nyttig å minne om skillet på engelsk mellom faith og belief. Førstnevnte krever et trosmessig sprang, at man har tillit til at ens tro er sann, selv når man ikke kan føre beviser for den. Sistnevnte innebærer at man antar at noe er sant hvis man har gode grunner til å tro det er slik. For ateisten er ”gode grunner” beviser, erfaring og logikk.

Det er i denne forstand ateister ”tror” at det ikke finnes noen gud. ”Tror” betyr her at de ikke har gode grunner for å anta at det finnes en gud og derfor gode grunner for å ”tro” at det ikke gjør det. Eller at det ikke er en sjøorm i Seljordsvannet.

Dette er noe ganske annet enn å tro på gud til tross for at man ikke kan anføre slike gode grunner for å anta at vedkommende finnes. Ateister har med andre ord belief, men ikke faith."


Fri Tanke 9.5.2007

mandag 7. mai 2007

[Statistikk] 68 prosent av nordmenn er skeptiske til religiøse organisasjoner og menigheter

Gladnytt fra Norge! En undersøkelse om integrering og islam hadde et kontrollspørsmål (s. 63) om hva nordmenn synes om religiøse organisasjoner. Resultatet er som følger: 68 prosent er skeptiske!


Hele undersøkelsen her(pdf).

[Kommentar] Mørkemennene: kristendommens framtid?

Våre hjemlige ”mørkemenn” kan fort vise seg å bli anakronismer. Fordi de er så liberale. Og dersom kristendommen beveger seg den veien en rekke religionsforskere mener den gjør, ser det mørkt ut.

[...]

Disse nye kristne er jevnt over meget konservative og bibeltro. De legger gjerne stor vekt på alt det moderne liberalkristne helst feier under teppet, som svovel, eksorsisme og profetier. Enkelte av disse nye, vitale kirkene viser sågar en interesse for Det gamle testamente som virker uforståelig på vestlige kristne. Og det med heksebrenninger er et økende problem.
Fri Tanke, 4.5.2007

onsdag 2. mai 2007

[Statistikk] Bibeln oviktig för åtta av tio svenskar

Sveriges kristna råd har i ett pressmeddelande gått ut med att 20% av svenskarna anser att bibeln har stor eller ganska stor betydelse för dem. 10% läser bibeln regelbundet (någon gång i månaden).

Man kan vända på det också: 90% av svenskarna läser bibeln sällan eller aldrig, och den saknar betydelse för 80%. Minst betydelse har bibeln för unga. Varannan person i åldern 15-29 år i undersökningen har aldrig läst bibeln över huvud taget!

blog.ateism.se 29 april 2007

Se også: Bibeln betydelsefull för var femte svensk(2006-01-20)

Statistikk, det er bra det!