tirsdag 31. juli 2007

Religiøse leger ikke mer altruistiske

"Religiøse leger jobber ikke mer med underprivilegerte pasienter enn ikke-religiøse leger. Faktisk er religiøse leger litt mindre tilbøyelige til å ta denne typen pasienter, viser en ny undersøkelse.

[...]

Det viste seg at blant de religiøse legene var det 31 prosent som arbeidet med pasienter fra lavere samfunnslag. Mot 35 prosent av de legene som oppga sin religiøse tilhørighet som ateist, agnostiker eller ”ingen religion”.
- Dette var både en overraskelse og en skuffelse, sier Farr Curlin, som var med på å gjennomføre undersøkelsen. Curlin er amanuensis i medisin ved universitetet i Chicago, og er selv religiøs."

Forskning.no, 31.jul 2007

lørdag 28. juli 2007

Fire av ti støtter Märthas engleteori

"En undersøkelse Infact utførte på oppdrag av VG i går viser at over 38 prosent av det norske folk tror på overnaturlige evner hos mennesker.

[...]

Nær halvparten av nordlendingene har troen på overnaturlige evner, mens andelen er lavest i Oslo og på ytre østland.

[...]
"Prinsesse Märtha Louise skriver på nettstedet til skolen hun skal starte at hun har hatt overnaturlige evner siden barndommen. Hun hevder at hun er synsk, kan kommunisere med dyr og at hun har hatt kontakt med engler. Tror du på slike evner hos mennesker?"

Ja: 34,2%(menn) 42,6%(kvinner)
Nei: 50,6%(menn) 38,6%(kvinner)
Vet ikke: 15,2%(menn) 18,8%(kvinner)

(959 spurte, nordmenn over 15 år, landsrepresentativt)"

VG 25.07.07

fredag 6. juli 2007

Islamismens indre rasjonalitet

"Bernt Hagtvet burde ha forutsetninger for å trekke paralleller mellom dagens islamisme/jihadisme og de totalitære bevegelsene i Europa. Men han greier det ikke.

[...]

Hva han får seg til å skrive!
"Islamismen mangler helt denne statsoppfatning (foreløpig). Derfor er det også sannsynlig at den vil unngå - om den fikk makt - de grusomheter som dens europeiske slektninger gjorde seg skyldig i. Men her kan det fremmes gode kontraargumenter: Islamistenes fanatisme kan lett føre til oppbygging av slik total statsmakt. Og dersom islamismen fikk makt, ville den ha adgang til store penger. ""

Document.no, 4.07 2007
Se også Lars Gules kommentar lengre nede.
Document.no gjør en prisverdig innsats i å følge med på islam, men de har kanskje litt for lett for å feie kristne og jøders feil under teppet.


mandag 2. juli 2007

Hva mener norske muslimer?

Jeg kom over en statistikk fra April 2006, gjennomført av TNS Gallup for TV2. Undersøkelsen heter: "Holdninger til integrasjon og internasjonal konflikter blant muslimer i Norge og den norske befolkningen generelt" (PDF)

Her er noen relevante utdrag:

Synes du det norske samfunnet er umoralsk?

Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
15%, 78%, 8%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
20%, 72%, 8%

"Lavt utdannede muslimer tenderer til å være mer enige i dette enn høyt utdannede muslimer. I befolkningen generelt mener de som oftere deltar i religiøse seremonier i større grad at det norske samfunnet er umoralsk enn andre."

Var det galt å tegne og publisere karikaturene av Profeten Muhammed?
Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
90%, 7%, 3%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
48%, 43%, 8%

"Kvinner i befolkningsutvalget er i vesentlig større grad enig i at dette var galt enn menn, og personer med høy utdannelse mener også i større grad at dette var galt, sammenlignet med de med lav utdannelse."

Synes du at publisering av tegninger eller bilder som oppleves som krenkende bør straffes i større grad enn i dag?

Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
42%, 45%, 13%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
14%, 80%, 6%

"Muslimer som oftere deltar i religiøse seremonier er i større grad enig enn muslimer som sjeldnere eller aldri deltar i religiøse seremonier. Denne tendensen finner vi også i befolkningsutvalget. Muslimer mellom 30 og 44 år er i mindre grad enn andre muslimer enig i at dette bør straffes hardere. "

Bør vi innføre Sharia i Norge?
Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
14%, 72%, 14%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
2%, 93%, 4%

"Undersøkelsen indikerer at muslimske kvinner i større grad ønsker muslimske lover enn muslimske menn, og at muslimer med lav utdannelse i større grad ønsker dette enn muslimer med høy utdannelse. Resultatene tyder også på at muslimer som oftere deltar i religiøse seremonier og muslimer som ikke stemte i siste stortingsvalg i større grad ønsker muslimske lover enn andre muslimer."

Hvilket parti stemte du ved forrige stortingsvalg?

Muslimer, Befolkningen generelt
AP: 52,4%, 33,2%
FrP: 2,4%, 17,8%
H: 5,3%, 16,2%
KrF: 3,7%, 4,5%
RV: 0,8%, 1,3%
SP: 0,1%, 7,2%
SV: 30,5%, 12,2%
V: 2,8%, 5,8%
Andre: 1,6%, 1,9%

[Muslimske kvinner foretrekker SV menns muslimske menn foretrekker AP.]

Hvor ofte deltar du i religiøse seremonier med andre? [Utenom personlig bønn]

Muslimer, Befolkningen generelt:

Daglig: 4,2%, 0,4%
Ukentlig: 14,1%, 6,1%
Månedlig: 11,3%, 9,2%
Sjeldnere: 36,2% 64,8%
Aldri: 31,7%, 19,2%
Jeg mistenker at de dessverre ikke har klart å skille ut bryllup, dåp og begravelser i det siste spørsmålet, noe som gir et skeivt bilde av den norske befolkningen. (Og det kan selvsagt være tilsvarende for muslimer)
En annen ting er at med en så stor andel av muslimer som ikke deltar, så skulle jeg likt å vite om det er fordi det ikke finnes et tilbud som passer dem e.l., eller om det er fordi de ikke har noe religiøst behov. Det reiser også spørsmålet om de ikke også burde ha spurt helt til å begynne med hvor mange som faktisk tror på Gud. Innledningsvis snakkes det om at de definerer muslimer som personer som "bekjenner seg til islam", men betyr det at de aktivt har luket ut eks-muslimer eller betyr det at de bare har sett på navnet og vært fornøyde? I en slik statistikk ville et slikt kontrollspørsmål vært naturlig.

Angående Sharia er det jo spesielt at flere kvinner enn menn ønsker å innføre det. Men det følger dessverre tendensen til at kvinner er mer religiøse enn menn, noe som er tydelig i vesten også.
Det er helt tydelig at kvinner selv deltar i sin egen undertrykkelse.