tirsdag 31. juli 2007

Religiøse leger ikke mer altruistiske

"Religiøse leger jobber ikke mer med underprivilegerte pasienter enn ikke-religiøse leger. Faktisk er religiøse leger litt mindre tilbøyelige til å ta denne typen pasienter, viser en ny undersøkelse.

[...]

Det viste seg at blant de religiøse legene var det 31 prosent som arbeidet med pasienter fra lavere samfunnslag. Mot 35 prosent av de legene som oppga sin religiøse tilhørighet som ateist, agnostiker eller ”ingen religion”.
- Dette var både en overraskelse og en skuffelse, sier Farr Curlin, som var med på å gjennomføre undersøkelsen. Curlin er amanuensis i medisin ved universitetet i Chicago, og er selv religiøs."

Forskning.no, 31.jul 2007

Ingen kommentarer: