mandag 2. juli 2007

Hva mener norske muslimer?

Jeg kom over en statistikk fra April 2006, gjennomført av TNS Gallup for TV2. Undersøkelsen heter: "Holdninger til integrasjon og internasjonal konflikter blant muslimer i Norge og den norske befolkningen generelt" (PDF)

Her er noen relevante utdrag:

Synes du det norske samfunnet er umoralsk?

Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
15%, 78%, 8%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
20%, 72%, 8%

"Lavt utdannede muslimer tenderer til å være mer enige i dette enn høyt utdannede muslimer. I befolkningen generelt mener de som oftere deltar i religiøse seremonier i større grad at det norske samfunnet er umoralsk enn andre."

Var det galt å tegne og publisere karikaturene av Profeten Muhammed?
Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
90%, 7%, 3%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
48%, 43%, 8%

"Kvinner i befolkningsutvalget er i vesentlig større grad enig i at dette var galt enn menn, og personer med høy utdannelse mener også i større grad at dette var galt, sammenlignet med de med lav utdannelse."

Synes du at publisering av tegninger eller bilder som oppleves som krenkende bør straffes i større grad enn i dag?

Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
42%, 45%, 13%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
14%, 80%, 6%

"Muslimer som oftere deltar i religiøse seremonier er i større grad enig enn muslimer som sjeldnere eller aldri deltar i religiøse seremonier. Denne tendensen finner vi også i befolkningsutvalget. Muslimer mellom 30 og 44 år er i mindre grad enn andre muslimer enig i at dette bør straffes hardere. "

Bør vi innføre Sharia i Norge?
Ja, Nei, Vet ikke (muslimer)
14%, 72%, 14%

Ja, Nei, Vet ikke (befolkningen generelt)
2%, 93%, 4%

"Undersøkelsen indikerer at muslimske kvinner i større grad ønsker muslimske lover enn muslimske menn, og at muslimer med lav utdannelse i større grad ønsker dette enn muslimer med høy utdannelse. Resultatene tyder også på at muslimer som oftere deltar i religiøse seremonier og muslimer som ikke stemte i siste stortingsvalg i større grad ønsker muslimske lover enn andre muslimer."

Hvilket parti stemte du ved forrige stortingsvalg?

Muslimer, Befolkningen generelt
AP: 52,4%, 33,2%
FrP: 2,4%, 17,8%
H: 5,3%, 16,2%
KrF: 3,7%, 4,5%
RV: 0,8%, 1,3%
SP: 0,1%, 7,2%
SV: 30,5%, 12,2%
V: 2,8%, 5,8%
Andre: 1,6%, 1,9%

[Muslimske kvinner foretrekker SV menns muslimske menn foretrekker AP.]

Hvor ofte deltar du i religiøse seremonier med andre? [Utenom personlig bønn]

Muslimer, Befolkningen generelt:

Daglig: 4,2%, 0,4%
Ukentlig: 14,1%, 6,1%
Månedlig: 11,3%, 9,2%
Sjeldnere: 36,2% 64,8%
Aldri: 31,7%, 19,2%
Jeg mistenker at de dessverre ikke har klart å skille ut bryllup, dåp og begravelser i det siste spørsmålet, noe som gir et skeivt bilde av den norske befolkningen. (Og det kan selvsagt være tilsvarende for muslimer)
En annen ting er at med en så stor andel av muslimer som ikke deltar, så skulle jeg likt å vite om det er fordi det ikke finnes et tilbud som passer dem e.l., eller om det er fordi de ikke har noe religiøst behov. Det reiser også spørsmålet om de ikke også burde ha spurt helt til å begynne med hvor mange som faktisk tror på Gud. Innledningsvis snakkes det om at de definerer muslimer som personer som "bekjenner seg til islam", men betyr det at de aktivt har luket ut eks-muslimer eller betyr det at de bare har sett på navnet og vært fornøyde? I en slik statistikk ville et slikt kontrollspørsmål vært naturlig.

Angående Sharia er det jo spesielt at flere kvinner enn menn ønsker å innføre det. Men det følger dessverre tendensen til at kvinner er mer religiøse enn menn, noe som er tydelig i vesten også.
Det er helt tydelig at kvinner selv deltar i sin egen undertrykkelse.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Nice post and this post helped me alot in my college assignement. Gratefulness you for your information.

Anonym sa...

Brim over I assent to but I think the collection should have more info then it has.