fredag 6. juli 2007

Islamismens indre rasjonalitet

"Bernt Hagtvet burde ha forutsetninger for å trekke paralleller mellom dagens islamisme/jihadisme og de totalitære bevegelsene i Europa. Men han greier det ikke.

[...]

Hva han får seg til å skrive!
"Islamismen mangler helt denne statsoppfatning (foreløpig). Derfor er det også sannsynlig at den vil unngå - om den fikk makt - de grusomheter som dens europeiske slektninger gjorde seg skyldig i. Men her kan det fremmes gode kontraargumenter: Islamistenes fanatisme kan lett føre til oppbygging av slik total statsmakt. Og dersom islamismen fikk makt, ville den ha adgang til store penger. ""

Document.no, 4.07 2007
Se også Lars Gules kommentar lengre nede.
Document.no gjør en prisverdig innsats i å følge med på islam, men de har kanskje litt for lett for å feie kristne og jøders feil under teppet.


Ingen kommentarer: