tirsdag 23. oktober 2007

156 uskyldig dømt fordi øyenvitner så feil

"Vitneobservasjoner ikke til å stole på."

Dagbladet Magasinet 5. oktober 2007
Dette handler ikke om religion, men det kan ha en viss interesse med tanke på alle disse øyenvitnene som har "sett Jesus", både nå og for 2000 år siden.

mandag 22. oktober 2007

KrF-representant stemte for kreasjonisme i Europarådet

Som de fleste sikkert har fått med seg har det vært en avstemning om kreasjonisme og "Intelligent Design" i Europarådet.
Her er oversikten om hvem som stemte hva. Dette bør ikke-kreasjonistiske kristne / KrF-medlemmer ta til etterretning. Se referat fra selve debatten her (6. The dangers of creationism in education). Ingen av de norske representantene tok ordet.

De skandinaviske stemmene. Kun én representant fra Norge er mot forslaget:
Ms Gunn Karin GJUL NO SOC In favour [Arbeiderpartiet]
Ms Åse Gunhild Woie DUESUND NO EPP/CD Against [Kristelig Folkeparti]
Ms Karin S. WOLDSETH NO EDG In favour [Fremskrittspartiet]
Mrs Carina OHLSSON SE SOC In favour
Mr Göran LINDBLAD SE EPP/CD In favour
Mr Björn von SYDOW SE SOC In favour
Mr Morgan JOHANSSON SE SOC In favour
Mrs Tina ACKETOFT SE ALDE In favour
Mrs Hanne SEVERINSEN DK ALDE In favour
Mr Morten MESSERSCHMIDT DK EDG In favour

Religiösa inslag förbjuds i skolornas undervisning

"Religiösa inslag i skolundervisning ska totalförbjudas. Det har alliansens partiledare kommit överens om, erfar DN. Det blir också stopp för dolda ekonomiska bidrag - och en misskött skola ska kunna stängas på ett par veckor. "Eleverna måste skyddas från varje form av fundamentalism", säger skolminister Jan Björklund (fp). Regeringen sätter nu in ett nytt artilleri mot de religiösa friskolorna. Den största förändringen blir att all undervisning ska vara rensad från konfessionella beståndsdelar. Det handlar inte om något slut för vanlig religionskunskap. Men det innebär att en biologilärare inte kommer att få presentera Bibelns skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran.

[...]

Problem i religiösa friskolor har uppmärksammats mycket de senaste åren. Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) har velat förbjuda religiösa friskolor helt och hållet, och så sent som i förra månaden kallade socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog dem för "barnfängelser"."

Dagens Nyheter, 14 oktober 2007
Har tatt en liten pause i bloggingen her så dette kom som en positiv overraskelse fra Sverige!

Se også disse artiklene:
Dagens Nyheter: Både kd och s välkomnar skolminister Jan Björklunds förslag.
Fri Tanke: Utøvelse av religion totalforbys i svenske skoler

Fri Tanke: Christer Sturmark: "Kun forbud er godt nok"
"– Når en skole som for eksempel Plymouthskolen mener at de svenske utdanningsmyndighetene er et redskap for djevelen, og at evolusjonlæren er inspirert av Satan, er det helt illusorisk å forvente at de vil undervise i evolusjonsteorien på et objektivt grunnlag, sier Sturmark."
Ateistbloggen: Alliansen förbjuder religiösa inslag i undervisningen
"Enligt den obligatoriska skolans läroplan, Lpr 94, ska undervisningen bygga på kritiskt ifrågasättande och vara saklig och allsidig. Hur är det förenligt med en undervisning som bygger på uppenbarelser från auktoriteter och i vissa fall går rakt emot de vetenskapliga resultaten? Det står också i läroplanen att undervisningen ska vara icke-konfessionell, dvs den får inte baseras på en religiös lära. Skillnaden är kanske att det nu blir förbjudet i svensk lag att bryta mot läroplanen? Det borde i så fall ha varit olagligt för länge sedan så det är positivt att man äntligen lagstiftar om den saken."

Ekteskapet uten teologisk forankring

"– Ekteskapet er egentlig ikke noe kirkelig anliggende. Først i middelalderen fikk kirken hånd om ekteskapsinngåelsene, fordi kirken kunne tilby adelen et troverdig system for å holde orden på hvem som hadde rettigheter i arverekken. Dette var ikke noen enkel sak i et samfunn med høy dødelighet både blant barn og voksne. Ekteskapsseremonien ble først trukket inn på kirkebakken og deretter inn i selve kirkerommet.
Kirken overtok jurisdiksjonen over ekteskapet og hadde full kontroll i senmiddelalderen. I enkelte land hadde kirken til og med egne skilsmissedomstoler.

Mote
I dag er det mote å bli viet på eksotiske steder. Det kan være i fallskjerm, på MC-treff eller andre steder som paret har et spesielt forhold til. Mange i kirken ser på dette som en utglidning.
– Dette er likevel ikke noe nytt. Før kirken tok kontroll over ekteskapsinngåelsene, var det vanlig at mennesker lovet hverandre troskap under et almetre eller et annet romantisk sted. Giftemålet var gyldig selv om bare de to var til stede.

[...]

Paulus var kritisk til ekteskapet. Han mente endetiden var nær og at folk helst ikke skulle gifte seg, bare slike som ikke kunne leve avholdende. Også Jesus-bevegelsen var skeptisk til å være fastboende og stifte familie – disiplene skulle forlate alt og følge Mesteren."

Intervju med Professor Kjetil Hafstad, Appollon, 03.10.2007

Han prøver å gjøre dette til et forsvar for homofile ekteskap i kirkelig regi, og det kræsjer med helt reell kristen teologi, men utover det er det selvsagt viktig det han sier at Kirken rett og slett bare har "anektert" ekteskapet som noe religiøst. Kristne kan på ingen måte gjøre krav på at ekteskapet er en kristen institusjon.

Angående Paulus, så er det 1. Korinterbrev kapittel 7 det refereres til:

"8 Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. 9 Men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.

[...]

26 På grunn av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske å forbli ugift. 27 Er du bundet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Er du ikke bundet, så finn deg ingen kone. 28 Om du likevel gifter deg, synder du ikke, og om en ung jente gifter seg, synder hun ikke. Men de gifte kommer til å møte vansker i livet, og det vil jeg gjerne spare dere for. 29 Dette vil jeg si dere, brødre: Det er stadig kortere tid igjen. Fra nå av skal de som har kone, være som om de ingen hadde, 30 de gråtende som om de ikke gråt, de glade som om de ikke gledet seg, de som kjøper noe, som om de ikke eide det, 31 og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem. For verden slik den nå er, går under."
Ekteskapet kan til nød tillates, for det er bedre om sex skjer i ordnede former. Men det beste er å være helt avholden og ugift fordi jorden går under snart og da er det best at du er skinnende ren.
Mange kristne prøver å trikse med hva som menes med undergangen, og når den skulle komme. Skulle den komme i to omganger? Gjaldt det bare ødeleggelsen av tempelet? Det er liten tvil om at Paulus tok tidspunktet og på denne undergangen så bokstavelig som Jesus selv skal ha sagt det:
Markus 9,1 «Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.»
Hva er vitsen med å være avholden og ugift hvis det bare er tempelet som skal ødelegges? Ingen vits i hele tatt.

fredag 12. oktober 2007

Fridtjof Nansen avviste religion

"I dag, 146 år etter hans død, feires nasjonalhelten Fridtjof Nansen nok en gang. Det mange ikke er klar over, er at Nansen avviste religion og mente at moralen utelukkende måtte baseres på menneskelig fornuft.
Det er spesielt i artikkelen Min tro, skrevet i 1929, året før han døde, at Nansen setter skapet på plass overfor det han opplever som ”overtro”.

– Å tillate vår tro, vårt livssyn, å bli tyrannisert på bud og befaling, enten ulogisk eller ikke, av en annen person, en ”Guds profet”, har intet å gjøre med moral eller godhet, skrev Nansen i Min tro.

[...]

– Vi har intet annet til å lede oss enn våre iakttakelser, det vil si vår vitenskapelige
undersøkelse, og vår logiske tenkning, slo Nansen fast."

Fri Tanke, 10.10.2007

lørdag 6. oktober 2007

Sløret eller livet

"Akademikerne og media svikter de muslimske kvinnene, skriver Hege Storhaug. [...]
[Hennes nye bok heter] Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme. På over 150 sider fører islamkritikeren argumenter for et forbud mot slør i det offentlige rom, på skoler og i det offentlige arbeidslivet. Sløret markerer kvinnefiendtlighet og undertrykkelse, og må forstås som et resultat av, og som en katalysator for, politisering og radikalisering av islam, mener Storhaug.
[...]
Flere akademikere og journalister blir kraftig kritisert i boka, spesielt Tore Lindholm, Ingvill Thorson Plesner og Martine Aurdal, som alle ifølge Storhaug har sammenliknet hijab med det tradisjonelle norske skautet.
En slik sammenligning er naiv, hevder Hege Storhaug. Hun hevder at skaut ble brukt av hygieniske og praktisk årsaker, og ikke var ment å skulle segregere kvinner fra menn. Meningen med skautet var heller ikke at kvinner hadde et ansvar for å ikke vekke mennenes begjær, eller at hun var religiøst eller rettighetsmessig underordnet mannen. Skautet har heller aldri vært brukt som et religionspolitisk emblem, mener Storhaug."

Dagbladet, 4. oktober 2007
Et sammendrag av boka i artikkelen.

Se også:
Kast sløret av Chahdortt Djavann, i information.dk (2006)
"At nogle voksne kvinder ønsker at bære slør er deres egen sag. Men i de offentlige institutioner skal alle være underlagt de samme verdslige love og ikke være underlagt den ene eller den anden religions dogmer og forskrifter"
Forresten, se også:
Dagbladet ute etter Hege Storhaugs skalp

Det har kommet et motinnlegg fra en muslimnsk kvinne. At hun er uenig er ikke så overraskende, men her er et sitat å bite seg merke i:
"Jeg er enig med Storhaug i en ting, og det er det er feil å sammenlikne hijaben med det norske skautet. Det er mer riktig å sammenlikne det med nonnens hodeplagg.
Den eneste forskjellen mellom nonner og norske muslimske kvinner, er at vi går litt mindre tildekket. I likhet med hijaben er nonnedrakten et religiøst plagg. Storhaug kan gjerne argumentere for at hijaben er et politisk og ikke religiøst symbol."
Med andre ord er det klart at norske kulturrelativister som drar helt vilkårlige sammenligninger mellom hijab og skaut pga. overfladisk likhet altså er ute og kjører.


tirsdag 2. oktober 2007

Myndighetene fabrikerte Muhammed-demonstrasjon

I Marokko har et nyhetsmagasin dokumentert at det var myndighetene selv som arrangerte en sint demonstrasjon utenfor redaksjonslokalene deres i Casablanca. De hadde nettopp trykket en sak om de danske Muhammed-tegningene.
[...]
En MMS-video tatt opp av Hebdos journalist under demonstrasjonen, viser hvordan en TV-reporter gir et barn grunnkurs i demonstrasjon. Journalisten som skal intervjue barnet leser den ferdigskrevne teksten sammen med barnet, som får beskjed om å oppfordre til boikott av Hebdo.
Dagbladet, fredag 28. september 2007