lørdag 6. oktober 2007

Sløret eller livet

"Akademikerne og media svikter de muslimske kvinnene, skriver Hege Storhaug. [...]
[Hennes nye bok heter] Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme. På over 150 sider fører islamkritikeren argumenter for et forbud mot slør i det offentlige rom, på skoler og i det offentlige arbeidslivet. Sløret markerer kvinnefiendtlighet og undertrykkelse, og må forstås som et resultat av, og som en katalysator for, politisering og radikalisering av islam, mener Storhaug.
[...]
Flere akademikere og journalister blir kraftig kritisert i boka, spesielt Tore Lindholm, Ingvill Thorson Plesner og Martine Aurdal, som alle ifølge Storhaug har sammenliknet hijab med det tradisjonelle norske skautet.
En slik sammenligning er naiv, hevder Hege Storhaug. Hun hevder at skaut ble brukt av hygieniske og praktisk årsaker, og ikke var ment å skulle segregere kvinner fra menn. Meningen med skautet var heller ikke at kvinner hadde et ansvar for å ikke vekke mennenes begjær, eller at hun var religiøst eller rettighetsmessig underordnet mannen. Skautet har heller aldri vært brukt som et religionspolitisk emblem, mener Storhaug."

Dagbladet, 4. oktober 2007
Et sammendrag av boka i artikkelen.

Se også:
Kast sløret av Chahdortt Djavann, i information.dk (2006)
"At nogle voksne kvinder ønsker at bære slør er deres egen sag. Men i de offentlige institutioner skal alle være underlagt de samme verdslige love og ikke være underlagt den ene eller den anden religions dogmer og forskrifter"
Forresten, se også:
Dagbladet ute etter Hege Storhaugs skalp

Det har kommet et motinnlegg fra en muslimnsk kvinne. At hun er uenig er ikke så overraskende, men her er et sitat å bite seg merke i:
"Jeg er enig med Storhaug i en ting, og det er det er feil å sammenlikne hijaben med det norske skautet. Det er mer riktig å sammenlikne det med nonnens hodeplagg.
Den eneste forskjellen mellom nonner og norske muslimske kvinner, er at vi går litt mindre tildekket. I likhet med hijaben er nonnedrakten et religiøst plagg. Storhaug kan gjerne argumentere for at hijaben er et politisk og ikke religiøst symbol."
Med andre ord er det klart at norske kulturrelativister som drar helt vilkårlige sammenligninger mellom hijab og skaut pga. overfladisk likhet altså er ute og kjører.


Ingen kommentarer: