tirsdag 2. oktober 2007

Myndighetene fabrikerte Muhammed-demonstrasjon

I Marokko har et nyhetsmagasin dokumentert at det var myndighetene selv som arrangerte en sint demonstrasjon utenfor redaksjonslokalene deres i Casablanca. De hadde nettopp trykket en sak om de danske Muhammed-tegningene.
[...]
En MMS-video tatt opp av Hebdos journalist under demonstrasjonen, viser hvordan en TV-reporter gir et barn grunnkurs i demonstrasjon. Journalisten som skal intervjue barnet leser den ferdigskrevne teksten sammen med barnet, som får beskjed om å oppfordre til boikott av Hebdo.
Dagbladet, fredag 28. september 2007Ingen kommentarer: