søndag 30. september 2007

Kreasjonistenes argumenter

"Kreasjonister gjør stadig nye fremstøt. Noen ganger i gode gamle varianter, andre ganger i en allerede utdatert forkledning som "Intelligent Design"-teori. Uansett er det et relativt begrenset utvalg av argumenter og påstander som ofte går igjen. Her er noen av påstander du kan møte i en debatt om evolusjon kontra skapelse – og et forslag til hvordan du kan besvare dem."

Erik Tunstad, Skepsis, 30.9.2007
Dette dekkes i artikkelen:
"Påstand 1: Fossilene viser ingen forandring
Påstand 2: Fossilene viser ingen mellomformer
Påstand 3: Ingen har sett at noe utvikler seg
Påstand 4: Organismer kan utvikle seg, men bare innen artens grenser.
Påstand 5: Evolusjon er usannsynlig
Påstand 5: Evolusjonsbiologien motsier termodynamikkens andre lov
Påstand 6: Det er for komplisert... og andre merkelige metaforer...
Påstand 7: Noen fenomener viser ikke-reduserbar kompleksitet
Påstand 8: Mutasjoner er skadelige/kan ikke gi ny informasjon
Påstand 9: Evolusjonsbiologer har tatt feil
Påstand 10: Evolusjonsbiologien kan ikke forklare alt
Påstand 11: Evolusjonsbiologene er uenige seg imellom
Påstand 12: Det er jo bare en teori
Påstand 13: Evolusjonsteorien kan ikke falsifiseres
Påstand 14: Selv Darwin trodde ikke på dette"
Verdt å se nærmere på!


1 kommentar:

Anonym sa...

Takk for lenken. :)