fredag 7. september 2007

Åpner for niqab-forbud i skolen

Forbud mot ansiktssløret niqab i undervisningssituasjoner er ikke i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner. Det slår Justisdepartementet nå fast.

[...]

I deres tretten siders utredning om saken slås det blant annet fast at:
* Bruk av niqab og burka er ikke vernet av religionsfriheten i Grunnlovens §2.
* Et forbud mot niqab og burka i skolen er nødvendig utfra andre elevers rett til undervisning etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).
* Et forbud er ikke i strid med barnekonvensjonen eller FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
* Et forbud vil ikke stride mot diskrimineringsvernet i menneskerettighetene.

[...]

Og det konkluderes med at hvis niqab og burka forstyrrer undervisningen generelt og «ødelegger for kommunikasjonen mellom elevene», kan et forbud trolig sies å beskytte de andre elevenes rett til undervisning, som er vernet i EMKs protokoll 2 artikkel 1.

Klassekampen, 07. september, 2007

Ingen kommentarer: