onsdag 26. september 2007

Motståndet mot slöjan ökar

"Religionen, särskilt islam, väcker mest negativa attityder till mångfalden i det svenska samhället. De flesta ser positivt på andra kulturella inslag och tycker att invandrare ska ha samma rättigheter som alla andra, men de ska anpassa sig till vårt lands vanor för att vara välkomna. Det är några av de resultat som kommer fram i årets Mångfalsbarometer vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

[...]

Ett exempel är de intervjuades förhållningssätt gentemot påståendet ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige” som varje år har fått många (över 60 %) att instämma.
Påståendet ”Det borde vara förbjudet att bära slöja i skolan eller arbetet” får ökat stöd i årets undersökning jämfört med 2005, där mindre än hälften (43%) instämde helt eller delvis. Stödet för detta påstående ökade till 45,4% år 2006 och är i år 49,8%.
Med andra ord är det nästan hälften som anser att slöjan borde förbjudas i arbete eller skola. Den trend man kan se i denna ökning är att den negativa opinionen mot slöjan växer."

Forskning.se 2007-09-26
Mångfaldsbarometern 2007 (PDF)

Se ellers denne posten for tilsvarende undersøkelse i Norge, fra tidligere i år.Ingen kommentarer: