onsdag 19. september 2007

Vårt liv som hund

Når profesjonelle terrorister truer med vold, er det fornuftig å holde hodet kaldt og ta nødvendige forholdsregler. Likevel er det naivitet av den mest himmelblå typen å tro at toleranse og respekt vil bli gjengjeldt. Her handler det om en muslimsk minoritet som forakter det sekulære demokratiet, som er autoritær, hatefull og klar til å bruke vold. Al-Qaida og deres allierte representerer religiøs fascisme. De ler hele veien til våpenlageret når norske intellektuelle prøver å skille mellom verdifull og uakseptabel religionskritikk.

John O. Egeland, Dagbladet, 18.09.2007Ingen kommentarer: