søndag 30. september 2007

Kreasjonistenes argumenter

"Kreasjonister gjør stadig nye fremstøt. Noen ganger i gode gamle varianter, andre ganger i en allerede utdatert forkledning som "Intelligent Design"-teori. Uansett er det et relativt begrenset utvalg av argumenter og påstander som ofte går igjen. Her er noen av påstander du kan møte i en debatt om evolusjon kontra skapelse – og et forslag til hvordan du kan besvare dem."

Erik Tunstad, Skepsis, 30.9.2007
Dette dekkes i artikkelen:
"Påstand 1: Fossilene viser ingen forandring
Påstand 2: Fossilene viser ingen mellomformer
Påstand 3: Ingen har sett at noe utvikler seg
Påstand 4: Organismer kan utvikle seg, men bare innen artens grenser.
Påstand 5: Evolusjon er usannsynlig
Påstand 5: Evolusjonsbiologien motsier termodynamikkens andre lov
Påstand 6: Det er for komplisert... og andre merkelige metaforer...
Påstand 7: Noen fenomener viser ikke-reduserbar kompleksitet
Påstand 8: Mutasjoner er skadelige/kan ikke gi ny informasjon
Påstand 9: Evolusjonsbiologer har tatt feil
Påstand 10: Evolusjonsbiologien kan ikke forklare alt
Påstand 11: Evolusjonsbiologene er uenige seg imellom
Påstand 12: Det er jo bare en teori
Påstand 13: Evolusjonsteorien kan ikke falsifiseres
Påstand 14: Selv Darwin trodde ikke på dette"
Verdt å se nærmere på!


lørdag 29. september 2007

Ateister vil have præster ud af Etisk Råd

"I dag kræver Ateistisk Selskab i et åbent brev, at tre teologer i Etisk Råd [som har innflytelse på forskning] udskiftes med folk med andre uddannelser

[...]

»De har ikke gjort noget forkert som enkeltpersoner, men kristendommen har hetzet videnskaben i århundreder, og kirken afviser stadig videnskabelige opdagelser. Derfor skal præster ikke have magt til at styre videnskaben.«

[...]

Videnskaben og kristendommen er i kamp, og præsterne vil have videnskaben ind under kristendommen.«
Hvem vil du hellere se i Etisk Råd?
»Psykologer, biologer, læger, fysikere, kemikere og andre akademikere. Jeg anerkender ikke teologer som akademikere. Deres fag har intet med videnskab at gøre.«
Men hvad hvis psykologerne og biologerne har en tro?
»Det er helt i orden. De må gerne afspejle befolkningen. En psykolog, som er muslim, eller en matematiker, som er jøde, er helt i orden, for de har samtidig en rigtig akademisk ballast.«"

Nyhedsavisen, 29. september 2007
Det holder jeg med dem i. Poenget kan nok drukne litt i det folk tror er bare enda et angrep på Kirken, men ville kanskje Kirken hatt et etisk råd bestående av ateister, homofile og muslimer som skulle vurdere etikken i deres lære? Evt. forskere som skulle vurdere sannhetsgehalten i bibelen?


Hysj-sjef Holme - nordmenn uvitende og dumme

"PST-sjef Jørn Holme sier nordmenn er litt uvitende og dumme når det gjelder islam. De vet ikke forskjell på islam og islamisme, og skjønner slett ikke at det er den voldelige islamismen som er farlig. Det er vanskelig å forstå at Holme er PST-sjef. Han snakker heller som en spindoktor for regjeringens nye, sminkede versjon av virkeligheten. Introduksjonen i Dagsnytt var at PST "frykter lynsjestemning" hvis det skulle skje en terroraksjon i Norge. Det er en så grov og usaklig påstand at man må lure på PST-sjefens dømmekraft."

Document.no, 28. september 2007
Det siste er et veldig godt poeng. Når det ikke har oppstått lynsjestemning i f.eks. Storbritannia hvor folk ellers kan være litt lette å hisse opp, så ser jeg ikke helt hvordan det skal oppstå lynsjestemning her.
Men jeg ser ikke bort fra at det oppstår lynsjestemning mtp. PST hvis nå noe skulle skje og sjefen deres har kastet bort tiden med å sitte og flåse på TV og i radio.

Så: Hysj Holme!

Jan Arild Snoen: Hitler var ingen ateist

"Det er nok riktig at Mussolini i sin ungdom var kristendomsfiendtlig, og blant annet giftet seg borgerlig. Men senere lot han seg døpe, giftet seg kirkelig og døpte sine barn. Dette kan selvsagt ses på som en taktisk disposisjon. Det var viktig å holde seg inne med den mektige katolske kirken.
I sin utmerkede bok God is Not Great viser Christopher Hitchens til at da Mussolini brukte giftgass i (kristne) Etiopia, var en av grunnene han oppga en teologisk disputt fra 451 som gjorde etiopierne til kjettere."

Jan Arild Snoen, Minerva, 28. september 2007
En kortfattet men bra oppsummering av Hitlers og Mussolinis forhold til religion i replikk til en eller annen fyr som mente det motsatte. Enhver som orker å tilbakevise denne typen håpløs stråmannsargumentasjon til kristne fortjener uansett premie.

onsdag 26. september 2007

Motståndet mot slöjan ökar

"Religionen, särskilt islam, väcker mest negativa attityder till mångfalden i det svenska samhället. De flesta ser positivt på andra kulturella inslag och tycker att invandrare ska ha samma rättigheter som alla andra, men de ska anpassa sig till vårt lands vanor för att vara välkomna. Det är några av de resultat som kommer fram i årets Mångfalsbarometer vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

[...]

Ett exempel är de intervjuades förhållningssätt gentemot påståendet ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige” som varje år har fått många (över 60 %) att instämma.
Påståendet ”Det borde vara förbjudet att bära slöja i skolan eller arbetet” får ökat stöd i årets undersökning jämfört med 2005, där mindre än hälften (43%) instämde helt eller delvis. Stödet för detta påstående ökade till 45,4% år 2006 och är i år 49,8%.
Med andra ord är det nästan hälften som anser att slöjan borde förbjudas i arbete eller skola. Den trend man kan se i denna ökning är att den negativa opinionen mot slöjan växer."

Forskning.se 2007-09-26
Mångfaldsbarometern 2007 (PDF)

Se ellers denne posten for tilsvarende undersøkelse i Norge, fra tidligere i år.Norge støtter omstridte koranskoler i Pakistan

"UD gir pengestøtte til 118 omstridte koranskoler i Pakistan, men stiller ingen krav til pensum. Norge risikerer å støtte fundamentalistiske grupper, mener Pakistan-eksperter. Norge gir i dag 5-6 millioner kroner i støtte til utdanning ved koranskoler i Nordvest-Pakistan. Målet med bistandspengene er blant annet å fremme dialog.
– Ved å ikke stille krav til at det blir undervist i noe annet enn den tradisjonelle utenatlæringen av Koranen, risikerer Norge å gi penger til skoler som fremmer jihadistiske holdninger (jihad er arabisk for hellig krig, red.anm.), sier forsker Karin Ask ved Christian Michelsens Institutt til Dagsavisen." [mer]

Dagsavisen, 26. september 2007
Hvor jævla dumme går det an å bli?

Se også Bistandsaktuelt:
"– Ikke alle koranskoler i byen er aktive sentre for jihad-krigerske holdninger, men selv de uten direkte tilknytning til vold fremmer en ideologi som gir en religiøs rettferdiggjøring av slike angrep, sa Samina Ahmed."
tirsdag 25. september 2007

Hvordan skal vi forsvare mangfoldet?

"Under fjorårets karikaturstrid utmerket antropolog Thomas Hylland Eriksen seg med å påpeke hvor viktig det var å holde tilbake provoserende ytringer. Han skrev en artikkel og en bok hvor han tok opp dette. I teksten The cartoon controversy and the possibility of cosmopolitanism mente han at Salman Rushdies roman Sataniske Vers ikke burde utgis i India. Den kunne jo provosere noen, og i et moderne samfunn bør man manøvrere slik at man ikke provoserer."

Contexploration.net, September 18, 2007
En bra kommentar til militante relativister som Thomas Hylland Eriksen.

fredag 21. september 2007

Krenkelser for fred

Hovedproblemet med debatten er at den er polarisert og ikke-prinsipiell. På den ene siden har vi høyresidens frykt for det nye og fremmede, der iblant er en overdreven frykt for islam og forandringer i eget samfunn som ligger til grunn for hele argumentasjonen.
På den andre siden har vi venstreintellektuelle kulturrelativister som undervurderer faren ved islamisme og forsvarer retten til å være forskjellig. De forsøker å motarbeide en fordomsfull og rasistisk fremstilling av islam og muslimer, men ender opp med å forsvare inhumane og undertrykkende ideer og praksiser. De står for en overdreven reaksjon på høyresidens frykt.

[...]

Vi liberale og demokratiske muslimer befinner oss i en vanskelig situasjon i dag. I muslimske land er det så godt som umulig å ta opp kritiske spørsmål om islam. Vi blir enten tiet eller sendt i eksil. Her i Vesten møter vi to steile fronter, den postmodernistiske kulturrelativistiske på den ene siden, og tilhengerne av teorien om sivilisasjonens sammenstøt på den andre siden.

Sara Azmeh Rasmussen, Document.no, 19.09 2007
Skarp dame!
Det er ikke så mye å gjøre med den mest paranoide høyresiden, men venstresiden bør stikke fingeren i jorda.

torsdag 20. september 2007

Religiöst tabu får kränkas

"Man utnyttjar den mjuka demokratins inneboende rädsla för att inte vara tillräckligt inkluderande ("alla ska med") till att flytta fram sina positioner. Men den sekulära demokratin har ingen anledning att be om ursäkt för sin yttrandefrihet.
Och de som nu protesterar i den islamiska upprördhetens namn bör vara medvetna om att de kan göra detta endast i skydd av samma sekulära yttrandefrihet som de vill begränsa.
På den tiden när vårt land hade ­lagar mot hädelse av det slag som åtminstone vissa grupper av muslimer vill ha idag, så fanns heller inget utrymme för muslimska ­minoriteter att kräva en rätt till särskilda hänsyn."

Per Bauhn, professor, Svenska Dagbladet,18 september 2007


Og en ting til: så en og en halv milliard muslimer er krenket, ja?

onsdag 19. september 2007

Vårt liv som hund

Når profesjonelle terrorister truer med vold, er det fornuftig å holde hodet kaldt og ta nødvendige forholdsregler. Likevel er det naivitet av den mest himmelblå typen å tro at toleranse og respekt vil bli gjengjeldt. Her handler det om en muslimsk minoritet som forakter det sekulære demokratiet, som er autoritær, hatefull og klar til å bruke vold. Al-Qaida og deres allierte representerer religiøs fascisme. De ler hele veien til våpenlageret når norske intellektuelle prøver å skille mellom verdifull og uakseptabel religionskritikk.

John O. Egeland, Dagbladet, 18.09.2007tirsdag 18. september 2007

Skandinavisk Ateisbloggroll!


Som mange sikkert har sett, så finnes det en bloggroll for ateister på engelsk laget av Mojoey. Ettersom jeg vet det finnes mange bra blogger på norsk, svensk og dansk, så syntes jeg det var på tide at noen lagde noe tilsvarende for Skandinavia. Så her er den! Jeg legger gjerne inn islandske og finske blogger også, så lenge de ikke er på engelsk. Har du en engelskspråklig blogg, så bruk Mojoeys.

Jeg har tenkt å bruke de samme kriteriene som Mojoey. Bloggene må være skrevet ut fra et ateistisk/agnostisk synspunkt og helst bli oppdatert jevnlig. Med mindre det teknisk sett er umulig vil jeg gjerne at du legger inn koden på bloggen din. Jeg rydder selvsagt bort døde og useriøse blogger i bloggrollen med jevne mellomrom! Helt OK om du også skriver om andre ting, bare du også skriver om ateisme, religionskritikk i ny og ne.

Det var alt for nå. Jeg oppdaterer evt. denne posten om det er noe nytt å melde!

Last ned script her og legg det inn i et HTML-felt på bloggen din. Med og uten grafikk!
Husk at for at bloggrollen skal ha noen funksjon må den utbres!

Og post en kommentar i denne tråden om du vil bli med!

Oppdatering:
Jeg burde nevne at med både denne bloggrollen og med Mojoey's blogroll lønner det å registre seg hos blogrolling.com fordi du da kan pinge bloggrollen og få opp **new ved siden av navnet på bloggen din.

Siste oppdatering
Blogrolling.com er visst nok over og ut, så det er bare å fjerne blogrollen. :(

Religionsfrihetens konsekvenser

"For det andet er det heller ikke nok, at de begrunder deres krav på islam. For en begrundelse, der hviler på islam, kan ikke have vægt for folk, der ikke er muslimer. Hvis muslimerne kræver, at vi ikke må afbilde Muhammed, fordi der i islam er et forbud mod at afbilde Muhammed, så giver det os ikke i sig selv en grund, som vi som ikke-muslimer bør bøje os for. Tværtimod så bør muslimerne være klar over, at religionsfriheden indebærer, at ikke-muslimer har ret til at være helt uafhængige af islams love."

Kai Sørlander, Document.no, 17.09 2007
Nye angrep på ytringsfriheten i FN-regi?

"Da Anne Bayefsky deltog i FNs racismekonference i Durban 2001 blev hun og mange andre chokeret. Konferencen berørte ikke situationen for kvinder eller minoriteter i arabiske lande eller massakrerne i Congo eller Durban – eller nogen af de andre katastrofer i verden. Nej, det meste handlede om Israels behandling af palæstinenserne, og konferencen vedtog en række resolutioner vendt mod Israel og USA. De to lande udvandrede, mens alle de europæiske landes repræsentanter og NGOer – inklusive de danske – blev og gjorde gode miner til slet spil.

[...]

Udover de sædvanlige sager om Israel, så er det de danske Muhammed-tegninger og bl.a. islamofobi. Hele oplægget er klart anti-vestligt og anti-demokratisk. I sidste ende tilsluttede EU sig oplægget på trods af, at OIC og de afrikanske lande altså havde brudt aftalen og gjort dem til grin."

Berlingske Tidende, 17. september 2007
Hentet fra: Document.no
Se også NGOs gagged again at UN Human Rights Council

mandag 17. september 2007

Imamer har inntatt skolebenken

Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo har nå satt i gang etterutdanning for imamer og andre religiøse ledere.
Etterutdanningsprosjektet er utarbeidet for ikke-kristne religiøse ledere, og skjer på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dermed kan imamer, buddhistmunker, hinduledere og pastorer sitte på skolebanken i høst. Øverst på timeplanen står religiøse lover målt opp mot norsk lovgiving.

[...]

Etterutdanningen består av tre moduler. Til våren vil det dreie seg om verdispørsmål, mens det høsten om ett år skal handle om den religiøse lederen som rådgiver i verdikonflikter og livskriser.

Vårt Land, 17.09.2007
En god idé!


lørdag 15. september 2007

KRL: Målet helliger ikke middelet

"Da jeg fikk det som var ment å være en glad melding om dommen fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i KRL-saken, kjente jeg en blanding av skuffelse og sorg.

[...]

Gjennom å nekte å la våre barn bli tvunget til å motta undervisning i et fag gjennomsyret av kristen religion og moral, har vi litt etter litt endret vår selvforståelse og beveget oss mot å bli en livssynssekt.

[...]

Skal det virkelig ansees som en seier for sekularismen å hindre at barn av humanister går på et religiøst fag og blir trukket inn i et religiøst univers, når vi samtidig har skaffet to tungtveiende dommer fra de høyeste internasjonale domstolene som åpner for at flere hundre, kanskje tusen barn blir indoktrinert i religiøse skoler som naturligvis er preget av anti-humanistiske verdier? Det er bare rimelig å innrømme at vi har sviktet mange barn, og sviktet dem grovt!"

Sara Azmeh Rasmussen, Fri Tanke, 14.9.2007
Dette er jeg hjertens enig i.
Det fremstår mer og mer som om livssynsproteksjonismen til foreldrene er det viktigste. Kristne for seg, muslimer for seg og humanister for seg? USA er et skrekkeksempel på hva som skjer når religion overlates til foreldrene uten at samfunnet får lov til å moderere aparte utslag gjennom utdanning.
Jeg ønsker meg et KRL som gir større rom for filosofi og ateistiske synsvinkler, men jeg vil for all del ikke ha segregering.
En annen ting er at jeg er ikke medlem av HEF for å ha et sted å ikke tro på Gud, men fordi det er en organisasjon som kan bringe samfunnet fremover ved å spre humanistiske verdier.

Tiden da Statskirken og KRL var våre største bekymringer er forbi og det er på tide å reorientere seg.

mandag 10. september 2007

Kristne privatskular i Noreg står fritt til å trekkje utviklingslæra i tvil.

"Kristne privatskular i Noreg står fritt til å trekkje utviklingslæra i tvil.
Vi trur på at Gud skapte verda og har fått lov til å undervise ut frå Bibelen, seier rektor ved Elihu Kristne Grunnskole.
I juni i år gjekk Europarådet ut med ei åtvaring mot det dei kallar religiøse åtak på evolusjonslæra. I rapporten The dangers of creationism in education vert det sagt at kreasjonismen – som er læra om at verda har vorte skapt av ei høgare makt – breier om seg i europeiske skular. Europarådet fryktar at dette kan kome til å utgjere ein fare for demokrati og menneskerettar, fordi borna ikkje vert sette i stand til å skilje mellom kva som er tru, overtyding og ideal og kva som er vitskap.

[...]

Nilsen seier at han ikkje har noko imot utviklingsteoriane i seg sjølv, men han mislikar at dei vert presenterte som sanning.
Det rettferdiggjer jo ateisme og fører til at elevane vel å ikkje tru, utan å ha fått andre alternativ."

Dag og Tid, 07.09.07

Det kan me jo ikkje ha noko av.

lørdag 8. september 2007

Fire av ti dansker tror på engler

"I hvert fall tror hele 43 prosent av danskene at det kan finnes engler, ifølge en meningsmåling som er utført av analyseinstituttet Zapera for Kristeligt Dagblad.
Av de 964 som deltok i undersøkelsen, svarer 15 prosent at de helt sikkert tror på engler, mens 28 prosent svarer «ja, kanskje».
Undersøkelsen viser samtidig at flest middelaldrende og flest kvinner tror på engler. Selv blant dem som definerer seg som ateister tror 8 prosent på engler.

[...]

Men danskene ligger langt bak USA, der 79 prosent av befolkningen tror på engler. "

Vårt Land, 08.09.2007

Ibrahim oppsagt for rasisme

"Ifølge dommen som nylig falt i Oslo tingrett, startet problemene da 47 år gamle Batmani i fjor sommer, strakk frem hånden for å hilse på en ny, kvinnelig kollega ved lunsjbordet. Hun takket nei til å håndhilse, under henvisning til sin religion.
Batmani forklarte henne at hun ikke trengte å bruke hijab i Norge, ettersom "Norge er et fritt land". Kvinnen svarte at det hadde ikke han noe med, hvoretter Batmani hadde gitt islam skylden for at det er så mye bomber og krig. Den kvinnelige kollegaen ble etter hvert så fortvilet at hun fikk resten av dagen fri. Episoden endte med at Batmani fikk en advarsel fra IKEA, som mente iraneren han hadde opptrådt rasistisk overfor sin kollega."

[...]

- Jeg er ikke rasist, sier Batmani, som nå [fordi oppsigelsen var ugyldig] ufortrødent fortsetter sitt arbeid i oppvasken på IKEA, en arbeidsplass han har tilhørt i snart ti år. 47-åringen kom til Norge som flyktning i 1994. Han hadde da sittet fengslet i Iran fordi han krysset av "nei" på et skjema der myndighetene spurte om man var for eller mot muslimsk prestestyre, forteller han selv."

Aftenposten.no, 08.09.07
Det må bli slutt på at muslimer skal kunne gjemme seg bak hudfargen sin hver gang det dukker opp kritikk. Her blir det selvsagt helt absurd, fordi "rasisten" er fra Iran, men hvis han ikke hadde hatt sitt på det tørre genetisk sett hadde han hatt seriøse problemer med å dukke unna for rasistbeskyldninger. Folk må rett og slett lære seg at religion ikke er biologisk. Det er en oppfatning, og det er lov å prøve å endre folks oppfatninger. Det er en del av det å leve i et demokratisk samfunn. Å plage folk med hudfarge eller legning osv. er derimot uakseptabelt fordi dette ikke er noe de kan forandre ved å tenke seg om.
Ekstra tragisk er det fordi Ibrahim Batmani kom til Norge fordi Norge er et fritt land, og så skal han måtte finne seg i å måtte gå på tåhev for islam likevel.

fredag 7. september 2007

Åpner for niqab-forbud i skolen

Forbud mot ansiktssløret niqab i undervisningssituasjoner er ikke i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner. Det slår Justisdepartementet nå fast.

[...]

I deres tretten siders utredning om saken slås det blant annet fast at:
* Bruk av niqab og burka er ikke vernet av religionsfriheten i Grunnlovens §2.
* Et forbud mot niqab og burka i skolen er nødvendig utfra andre elevers rett til undervisning etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).
* Et forbud er ikke i strid med barnekonvensjonen eller FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
* Et forbud vil ikke stride mot diskrimineringsvernet i menneskerettighetene.

[...]

Og det konkluderes med at hvis niqab og burka forstyrrer undervisningen generelt og «ødelegger for kommunikasjonen mellom elevene», kan et forbud trolig sies å beskytte de andre elevenes rett til undervisning, som er vernet i EMKs protokoll 2 artikkel 1.

Klassekampen, 07. september, 2007

onsdag 5. september 2007

Nordmenn, et rasjonelt folkeferd

"Bare tre prosent av norske menn og 11 prosent av kvinnene mener astrologi – altså det å sette opp horoskoper og spå folk ut fra planetenes baner - er en vitenskap. [...]sammenliknet med Romania, Tyrkia og Bulgaria, der 40 prosent av kvinnene og 30 prosent av mennene mener at astrologi er vitenskap, forteller Sjøberg."

Forskning.no 04.sep 2007
Flere tall i selve teksten.

tirsdag 4. september 2007

Alternative jenter, teknologiske gutter

"På en liste over mer enn 100 mulige temaer å lære om, finner vi at følgende emner er blant de mest populære for norske jenter – men ikke for gutter:

Hvorfor vi drømmer når vi sover, og hva drømmene kan bety
Tankeoverføring, tankelesing, sjette sans, intuisjon osv
Liv og død og menneskets sjel
Spøkelser og hekser og om det er mulig at de finnes.

En tilsvarende liste for emner som bare er svært populære blant norske gutter inneholder helt andre temaer:

Hvordan atombomben fungerer
Eksplosive kjemikalier,
Hvordan datamaskiner virker
Biologiske og kjemiske våpen og hva de gjør med menneskekroppen
Svarte hull, supernovaer og andre voldsomme fenomener i verdensrommet
Helt nye oppfinnelser og oppdagelser i vitenskap og teknologi "

Forskning.no 04.sep 2007
Det er neppe dette feministene har skreket seg hese for.