lørdag 29. september 2007

Jan Arild Snoen: Hitler var ingen ateist

"Det er nok riktig at Mussolini i sin ungdom var kristendomsfiendtlig, og blant annet giftet seg borgerlig. Men senere lot han seg døpe, giftet seg kirkelig og døpte sine barn. Dette kan selvsagt ses på som en taktisk disposisjon. Det var viktig å holde seg inne med den mektige katolske kirken.
I sin utmerkede bok God is Not Great viser Christopher Hitchens til at da Mussolini brukte giftgass i (kristne) Etiopia, var en av grunnene han oppga en teologisk disputt fra 451 som gjorde etiopierne til kjettere."

Jan Arild Snoen, Minerva, 28. september 2007
En kortfattet men bra oppsummering av Hitlers og Mussolinis forhold til religion i replikk til en eller annen fyr som mente det motsatte. Enhver som orker å tilbakevise denne typen håpløs stråmannsargumentasjon til kristne fortjener uansett premie.

Ingen kommentarer: