mandag 22. oktober 2007

Religiösa inslag förbjuds i skolornas undervisning

"Religiösa inslag i skolundervisning ska totalförbjudas. Det har alliansens partiledare kommit överens om, erfar DN. Det blir också stopp för dolda ekonomiska bidrag - och en misskött skola ska kunna stängas på ett par veckor. "Eleverna måste skyddas från varje form av fundamentalism", säger skolminister Jan Björklund (fp). Regeringen sätter nu in ett nytt artilleri mot de religiösa friskolorna. Den största förändringen blir att all undervisning ska vara rensad från konfessionella beståndsdelar. Det handlar inte om något slut för vanlig religionskunskap. Men det innebär att en biologilärare inte kommer att få presentera Bibelns skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran.

[...]

Problem i religiösa friskolor har uppmärksammats mycket de senaste åren. Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) har velat förbjuda religiösa friskolor helt och hållet, och så sent som i förra månaden kallade socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog dem för "barnfängelser"."

Dagens Nyheter, 14 oktober 2007
Har tatt en liten pause i bloggingen her så dette kom som en positiv overraskelse fra Sverige!

Se også disse artiklene:
Dagens Nyheter: Både kd och s välkomnar skolminister Jan Björklunds förslag.
Fri Tanke: Utøvelse av religion totalforbys i svenske skoler

Fri Tanke: Christer Sturmark: "Kun forbud er godt nok"
"– Når en skole som for eksempel Plymouthskolen mener at de svenske utdanningsmyndighetene er et redskap for djevelen, og at evolusjonlæren er inspirert av Satan, er det helt illusorisk å forvente at de vil undervise i evolusjonsteorien på et objektivt grunnlag, sier Sturmark."
Ateistbloggen: Alliansen förbjuder religiösa inslag i undervisningen
"Enligt den obligatoriska skolans läroplan, Lpr 94, ska undervisningen bygga på kritiskt ifrågasättande och vara saklig och allsidig. Hur är det förenligt med en undervisning som bygger på uppenbarelser från auktoriteter och i vissa fall går rakt emot de vetenskapliga resultaten? Det står också i läroplanen att undervisningen ska vara icke-konfessionell, dvs den får inte baseras på en religiös lära. Skillnaden är kanske att det nu blir förbjudet i svensk lag att bryta mot läroplanen? Det borde i så fall ha varit olagligt för länge sedan så det är positivt att man äntligen lagstiftar om den saken."

Ingen kommentarer: