lørdag 30. juni 2007

Altruistiske aper?

"Biologer har lenge sett på altruisme – det å hjelpe andre uten å få noe igjen – som noe unikt for mennesket. Nå mener tyske forskere at våre næreste slektninger i dyreriket, sjimpansene, er riktig så hjelpsomme, de også.

[...]

For blant flokkdyr - som mennesker - er det en fordel å være populær dersom man vil få formert seg og få hjelp til å ta vare på barna.
Det gjør at god moral og en hjelpende hånd er gode redskaper i livets popularitetskonkurranse, og dermed en evolusjonær faktor.

[...]

De har nemlig vist at sjimpanser også hjelper artsfrender de ikke kjenner – og ikke kan vite at de vil få noen gevinst av å hjelpe.

[...]
i fjor publiserte Nature forskningsresultater fra arbeidet til Felix Warneken i Leipzig som viste at sjimpanser hjalp mennesker med å plukke opp penner de hadde mistet.
Dette uten at hjelpsomheten hadde noen umiddelbare fordeler for apen. Problemet var at denne undersøkelsen viste at sjimpansene hjalp menneskelige omsorgspersoner de kjente fra før av, og som hadde gitt dem mat før.
Med andre ord kan vi snakke om en ganske så sterk egeninteresse fra apenes side.

[...]

Ved hjelp av et kløktig eksperiment der sjimpansene kunne hjelpe en medsjimpanse med å åpne en dør (det var mat bak døren, men det visste ikke hjelperen) viste det seg at sjimpanser stiller opp for hverandre nesten 80 prosent av tiden.

Forskning.no 29.jun 2007

Ingen kommentarer: