søndag 3. juni 2007

Nye millioner til trosopplæring i Den norske kirke

"Fredag 25. mai ble det tildelt nesten 4,7 mill kroner til 27 nye regionale- og nasjonale prosjekt i regi av trosopplæringsreformen i Den norske kirke. For 2008 er beløpet 4,8 mill kroner.

[...]

Disse har fått innvilget sine søknader (tildeling for 2007/2008):

De usynlige i kirken – KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (120 000/85 000)
Spirer til tro' – IdéHospitalet/Verbum forlag (200 000/250 000)
Universell tilrettelegging av kirkens trosopplæring – KA- Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (156 600/250 000)
Religionsdialog for ungdom – fra ord til handling - Kirkens Nødhjelp (200 000/150 000)
Grensesprengende forkynnelse og undervisning for ungdom – Misjonshøgskolen (250 000/250 000)
Tro og livstolkning i Sapmi – Samisk høgskole (125 000/250 000)
Stadig bedre – kvalitetsverktøy for trosopplæringen - KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (125 000/250 000)
Til hele jorden – Det norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (100 000/0)
Konfirmant+ – Åsane menighet (130 000/250 000)
Barnet som teolog – Det praktisk teologiske seminar (250 000/250 000)
På tvers av grensene – Møre bispedømmeråd sammen med ACTA, NMSU, KFUK-KFUM (125 000/125 000)
24 Hours festival – Stiftelsen Skjærgårdsgospel (250 000/200 000)
Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom – IKO- Kirkelig pedagogisk senter (125 000/125 000)
Når jeg så skal ut i verden – Det teologiske Menighetsfakultet (250 000/250 000)
LOVED – ACTA-Barn og Unge i Normisjon (180 000/150 000)
Frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeid – Det teologiske Menighetsfakultet (100 000/200 000)
Fra bleier til mobil – barn og unge som etiske forbrukere – Bjørgvin bispedømmeråd (250 000/250 000)
Kan tro praktiseres? Trospraksis for ungdom 14-18 år – Det teologiske Menighetsfakultet (150 000/170 000)
HEL; et helt menneske – et helt liv – en hel kirke – Stavanger bispedømmeråd (62 000/117 500)
Et helhetlig ungdomsarbeid i menighetene – Kristen Idrettskontakt (125 000/125 000)
Plan for trosopplæring for døve/hørselshemmede – Døveprostiet – Det døvekirkelige arbeid (250 000/250 000)
Barns spiritualitet og barneteologi – symposium – Dronning Mauds Minne – Høgskole for førskoleutdanning (40 500/165 500)
Konfirmasjon 2008: Landsdekkende spørreundersøkelse om konfirmasjon – Kirkelig utdanningssenter i nord sammen med Institutt for Kirkeforskning og IKO – Kirkelig pedagogisk senter. (250 000/250 000)
Trusopplæring på digitale arenaer – Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag - Volda (250 000/250 000)
nICY? Konfirmant – Konfirmanter for en rettferdig verden – Norges KFUK-M (250 000/0)
Digital, interaktiv barnebibel – Kommunion as (200 000/250 000)
Søndagsskole på riksdekkende TV – Norsk Søndagsskoleforbund (250 000/0)"

Kirken.no 25.05.2007

Her er det bare å gi på så propagandaen når ut til mange nok!

Ingen kommentarer: