lørdag 23. juni 2007

Svakere oppslutning om Kirken

Ny statistikk fra SSB viser at andelen døpte blant landets nyfødte synker. Det er også færre som gifter seg i kirken, går til gudstjeneste og flere som melder seg ut. Men kirkelig konfirmasjon vinner terreng.
Andelen kirkemedlemmer var nede i 82,7 prosent i slutten av 2006, etter et fall på rundt 68.000 medlemmer. Ett år tidligere var andelen 84,9 prosent. Mesteparten av denne nedgangen skyldes oppryddingen i kirkeregisteret, men raten av ”friske utmeldinger” har også økt. Mens det var 6038 som meldte seg ut i 2005, økte dette til 8134 i 2006, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fri Tanke, 19.6.2007
Ikke noe sjokktall akkurat, men det går da rette veien. Flere tall i artikkelen.
Hvis du har glemt å melde deg ut kan du gjøre det her:


Ingen kommentarer: