mandag 25. juni 2007

Petter Dass - en arrogant helvetespredikant

"– Den historiske Petter Dass er veldig forskjellig fra det glansbildet som lenge har vært tegnet av ham, skriver Rune Blix Hagen i siste utgave av tidsskriftet Humanist.

[...]

Og dette kan ikke bare bortforklares med at ”Petter Dass var et barn av sin tid”.
– Både blant geistligheten og blant jurister i Danmark-Norge finner vi tendenser til nye tanker på slutten av 1600-tallet – tanker som bidro til et oppgjør med de forrige generasjoners heksetro. Det finnes ikke antydninger til slik nytenkning hos Dass, mener Blix Hagen.

[...]

Han legger til at Dass’ regnskaper viser at han ikke bare var ivrig med å preke Guds ord til folket.
– For å styrke sin posisjon som prest og embetskjøpmann gikk han ikke av veien for brennevinssalg, forfalskninger, bakvaskelser og bestikkelser, hevder Blix Hagen."

Humanist / Fri Tanke 25.6.2007

En skikkelig dass!


Ingen kommentarer: