torsdag 21. juni 2007

Uærlighet i religionsdebatten

"Nye, liberale og MEGET abstrakte teologiske – nærmest halvsekulære filosofiske – posisjoner framstilles som det «egentlige» innholdet i religionene. Dermed blir religionskritikkens angrep forfeilet. Problemet med disse utfluktene er at religionene er ganske tydelige i sine presentasjoner av sin guddom. Gjennom hundrevis av år har konkrete forestillinger om gud, virkelighet, rett og galt blitt presentert og trodd på. Etter hvert som de klassiske forestillingene blir mindre og mindre troverdige, har det utviklet seg to strategier blant religiøse apologeter. På den ene siden de som likevel forsøker et gjennomført forsvar for de klassiske forestillingene, og hvor vitenskapens verdensbilde avvises og de hellige tekstenes absolutte sannhet understrekes. På den annen side liberalteologenes metaforiske forklaringer på de hellige tekstene utsagn, samtidig som vitenskapen innrømmes plass til å forklare virkeligheten, mens man forsøker å bevare et eget ”domene” for religiøse ”sannheter”"

Lars Gule, Dagbladet, 21.06.2007
Kronikken kommer på bakgrunn av denne innsiktsløse kronikken.


Ingen kommentarer: