søndag 24. juni 2007

Mediedekning: Trodde kristendommen fikk hardere medfart

"I sin masteroppgave har student Sindre Storvoll sett på pressedekningen av kristendom og islam i utvalgte uker fra jul 2005 til og med påske 2006. Hovedtrenden er at ni aviser og NTB som han har undersøkt, dekker kristne saker med positivt farge, og saker om islam med svært negativ maling.

Det siste er Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, ikke overrasket over.
– Hvis dette hadde kommet fram i en tid uten drapstrusler, brenning av flagg og terror, ville jeg vært veldig bekymra. Men dette går jo midt inn i den mest intense striden rundt Muhammed-karikaturene, poengterer Kokkvold.
Han er ganske sikker på at med tilsvarende hendelser med et kristent utgangspunkt, ville resultatet for kristenstoffet vært helt annerledes.
– Men jeg trodde at abortsak og homofilistrid ville få større utslag. Jeg har til og med sagt at jeg tror deler av Den norske kirke får hardere og mer kritisk omtale enn fortjent, fordi mediene har en tendens til det politisk korrekte."

Vårt Land, 23.06.2007

"De fleste sjangrene er representert i undersøkelse. Det viser seg at den klassiske nyhetsartikkelen har den mest negative vinklingen, mens kommentarer og reportasjer peker i positiv retning."

Nettavisen, 22.06.07
Det siste er litt tankevekkende.


Ingen kommentarer: