torsdag 17. mai 2007

[Kronikk] Avskaffa lagen om religionsfrihet

"Att varje människa skall ha rätt att tro på vilka gudomligheter eller andra väsen som helst liksom att tro att några sådana gudar och väsen inte existerar, är en självklar del av de mänskliga rättigheterna. Varje människa skall också ha rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Likaså rätten att följa egna sedvanor, oavsett om de är religiösa eller kulturella, så länge de inte strider mot övrig lagstiftning.
Religionsfriheten tillför här ingenting. Den ger inga rättigheter eller friheter som inte redan är skyddade av övriga lagstadgade rättigheter.

[...]

Ishtiaq Ahmed
Professor i statsvetenskap

Lena Andersson
Författare, styrelseledamot i Humanisterna

Lars Bern
Författare, industriman, styrelseledamot i Humanisterna

Olle Häggström
Professor i matematisk statistik, styrelseledamot i Humanisterna

Ia Modin
Jurist, styrelseledamot i Humanisterna

Christer Sturmark
Styrelseordförande i förbundet Humanisterna

Torbjörn Tännsjö
Professor i praktisk filosofi

Björn Ulvaeus
Låtskrivare och medlem i Humanisterna"

Expressen, 17 maj 2007

Bra!
Forøvrig hadde svenske Humanisten et lengre intervju med Björn Ulvaeus i 2005.