lørdag 26. mai 2007

[Vitenskap] Hjerneskanning stimulerer moralfilosofisk debatt

Hjerneskannere og andre nevrovitenskapelige teknikker gjør det nå mulig å studere hva som foregår i hjernen når vi tenker, føler eller må ta stilling til vanskelige moralske spørsmål. Dette har blåst nytt liv i gamle filosofiske debatter om hva som egentlig styrer våre handlinger – og under hvilke omstendigheter vi er moralsk ansvarlige.

Apollon, 24.05.2007

Ingen kommentarer: