torsdag 10. mai 2007

Filosofi i skolen kan gi konflikter

"Det hevder førsteamanuensis Steinar Bøyum ved Institutt for utdanning og helse ved Universitetet i Bergen. Han peker på at filosofi i den offentlige grunnskolen kan stride mot foreldrenes livssynsmessige oppdragelse.

[...]

Filosofi er å tenke og reflektere over de store spørsmålene i livet, men ikke alle livssyn setter like stor pris på slik kritisk tenkning omkring disse spørsmålene.
– Barn som kommer fra konservativt religiøse familier vil kunne oppleve kritiske spørsmål, til for eksempel familiens religionsoppfatning, som undergravende og uærbødig, advarer filosofen Bøyum, som disputerte for dr.art-graden ved Universitetet i Tromsø tidligere i år."

Forskning.no, 06.mai 2007
Altså, bør man undervise i filosofi.

Ingen kommentarer: