fredag 25. mai 2007

TCO uttalar sig om diskriminering i Polen

"Nyligen aviserade Polens konservativt kristna vice utbildningsminister (som för övrigt har anordnat seminarier mot evolutionsteorin i EU-parlamentet) ett lagförslag som skulle förbjuda homosexuella lärare och “propaganda för en homosexuell livsstil”, vilket tycks inkludera sexualupplysning och information som förespråkar tolerans mot homosexuella."

Ateistbloggen, 23 maj 2007

Se også: TCO: Försvara de mänskliga rättigheterna i Polen! og Education Ministry with a Bent towards Creationism


Ingen kommentarer: