onsdag 16. mai 2007

[Rapport] Værdier og normer blandt udlændinge og danskere

"Gruppen af iranere består foruden muslimer i høj grad af ateister og ikkereligiøse. Det er således ca. en tredjedel af iranerne, der svarer, at de enten ikke er religiøse eller er ateister. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at mange iranere er flygtet til Danmark som følge af, at de har været i opposition til det islamiske styre i Iran.

[...]

Imamerne i Danmark har dermed en beskeden kontakt med mange af de muslimske indvandrere og efterkommere og har en mere begrænset indflydelse på mange af deres trosfæller, end det måske umiddelbart kunne forventes. Interviewundersøgelsen afliver således myten om, at imamerne spiller en helt afgørende rolle som meningsdannere og talerør for en stor andel af muslimerne, hvilket ellers er det indtryk mediernes dækning af Muhammed-tegning-krisen kan have efterladt hos mange i Danmark.

[...]

Tabellen bekræfter, at et stort flertal af danskerne mener, at der ikke bør være nogen forbindelse mellem politik og religion, og at religiøse synspunkter ikke børhave plads i det politiske system. På alle interviewundersøgelsens fire spørgsmål varer ca. ni ud af ti danskere således, at religion ikke skal påvirke politik."

Integrationsministreriet 12. mars 2007 (Via Ateistisk Selskab)


Ingen kommentarer: