torsdag 10. mai 2007

[Forskning] Litt religiøse frykter døden

"Når døden nærmer seg, er det beste å tro sterkt, eller ikke tro i det hele tatt. De som bare tror "litt", frykter døden mest, viser en amerikansk undersøkelse.

[...]

Professor Ardelt og kollega Cynthia S. Koenig intervjuet 103 friske og 19 pleietrengende eldre i Florida, alle over 60 år.

[...]

- De vet hva kirken lærer, men de har ikke nødvendigvis klart eller villet leve opp til det. Dermed kan de være mer redde for oppgjørets time enn andre som ikke tror i det hele tatt, sier Ardelt."

Forskning.no, 23.mai 2006
Det er rom for tvil, men husk at du skal dø osv.

Rapporten (pdf)

Ingen kommentarer: