torsdag 10. mai 2007

Internett bryter ned grenser

"Internett brer seg med rekordfart i den arabiske veden og bidrar til å bryte ned tabuer og sprenger sosiale grenser.

[...]

– I dag regner man med at nær 11 prosent av befolkningen i den arabiske verden bruker nettet i en eller annen form. Så godt som alle som tilhører middelklassen i byene, har nå en internettadresse, sier førsteamanuensis Albrecht Hofheinz på Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Det er en hurtigere vekst enn noen hadde trodd.

[...]

Det er ikke sidene til de ekstremistiske religiøse grupperingene som er mest populære, men sider som vil fremme en moralsk fornyelse blant folk basert på islam."

Apollon, 20.10.2006

Ingen kommentarer: