søndag 29. april 2007

[Historie] "Arvet från kristendomen"

"Det "arv" man talar om, som även jag gillar, dvs ett samhälle med mänskliga rättigheter, friheter, företagssamhet, vetenskapliga upptäcker, gynnsamt forskningsklimat, demokrati, rättstat, fungerande statsapparat och byråkrati - allt det som gör Sverige till en bättre nation än tex Zimbabwe har inte alls sina rötter i kristendomen, utan i sekulariseringen. Fenomenet "demokrati" har sina rötter i franska revolutionen där individualismen i princip föddes i modern tid, och innan dess i antikens grekland. Fenomenet "friheter" lika så. Rättstatstänkandet och statsapparaten har sina rötter i republiken Rom. Vetenskapens "revolution" har sina rötter i upplysningstiden och att fler institutioner än kyrkan tilläts bedriva "sökande" - innan dess i antikens naturfilosofi. Desto fler saker man listar av de superlativ som utgör Sverige som en bra nation - desto fler saker upptäcker man inte alls har sina rötter i kristendomen - utan kristendomen råkar bara finnas här OCKSÅ - saker som vetenskap och friheter finns till trots för kyrkan, inte pga."

Argumentum ad ignorantiam, April 25, 2007

Ingen kommentarer: