søndag 20. januar 2008

Svenskene trenger ingen bok for å være moralske

"Var tredje svensk tycker att Bibeln har stor betydelse för den egna etiken och moralen, visar en ny undersökning. Ingen annan skrift tycks vara rättesnöre i lika hög grad. [...]
På en ny fråga för i år, hur stor betydelse Bibeln har för den egna etiken och moralen, svarade en majoritet att den har ganska eller mycket liten betydelse. Men 32 procent ser Bibeln som viktig.

Inte förvånande
Det är inte så förvånande, enligt Krister Andersson som är Bibelsällskapets generalsekreterare. - En tidigare undersökning har visat att kärleksbudet, allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem , ligger som en bottengrund i svenska folkets medvetande.

Överraskande
När frågan ställdes mer öppet - finns det någon skrift som starkt påverkat din etik och moral? - nämndes Bibeln av 20 procent. Av de andra fasta svarsalternativen var FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna det näst vanligaste (fyra procent).

Ingen skrift alls
Men de allra flesta, 62 procent, hade inte läst någon skrift alls som gjort sådant intryck. - Det är mycket överraskande. Jag trodde att fler skulle säga att de har någon form av skriftlig utgångspunkt för sina moraliska värderingar, säger Krister Andersson.

Greker och Fröding
Han slogs också av den bredd på skrifter och författare som nämndes under annat . På listan finns till exempel Anne Franks dagbok, dagstidningar, Dalai Lama, Fröding, grekiska filosofer, lagboken, katekesen och scoutlagen. Några av de tillfrågade har också nämnt den uppfostran de fått av sina föräldrar: Jag försöker vara ärlig och rejäl mot folk .
I likhet med Bibelbarometern 2006 och 2007 visar årets mätning att omkring var tionde läser Bibeln minst en gång i månaden, medan omkring fyra av tio betraktar sig som sällan-läsare. De som fäster störst vikt vid Bibeln är den äldre generationen (65 år och äldre)."

Dagen.se, 2008-01-17
At 32% mener bibelen er viktig gir en indikasjon på hvor mange som er kristne. Men det mest artige er at 62% ikke henter sin moral fra noen bestemt skrift i hele tatt. Samtidig tyder ingenting på at svenskene har blitt noe særlig mer umoralske, så vi må anta at kristen moral på ingen måte er en forutsetning for et noenlunde moralsk samfunn. Men det visste vi vel fra før?
Det som forresten må legges til er at disse 62% antageligvis ikke bare henter moral ut av sitt eget hode, men at de leser mer enn én bok. Jeg har for eksempel lest mange bøker, lest mange aviser, hørte mange ting fra mine foreldre, sett mange TV-programmer osv. osv. og tilsammen utgjør dette svært mye moralsk påvirkning. Mye mer enn hva den oppskrytte Bergprekenen i bibelen kunne ha sagt meg.

Og så er det antageligvis en tilsnikelse når Krister Andersson sier: "kärleksbudet,[gyldne regelen] allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem , ligger som en bottengrund i svenska folkets medvetande." Det kalles på engelsk reciprocal altruism og eksisterer helt uavhengig av kristendom, og faktisk menneskerasen, fordi det er et lurt prinsipp.

Ingen kommentarer: