tirsdag 8. januar 2008

72 000 medlemmer i HEF, økning på 3,4%

"På tross av – eller kanskje nettopp på grunn av – religionenes tilbakekomst, vokser Human-Etisk Forbund fortsatt. Nær 3900 personer meldte seg inn i Human-Etisk Forbund i løpet av 2007, og med fratrekk for døde og utmeldte, ga det en medlemsvekst på 2500, eller 3,4 prosent.

[...]

Medlemsvekst betyr bedre økonomi for HEF, som i tillegg til medlemskontingenten får offentlig støtte pr medlem.
– Bedre økonomi betyr igjen at vi kan nå ut med større tyngde og forhåpentligvis også med enda større dyktighet. Vi må sørge for at medgang ikke medfører at vi blir tannløse og sedate. Vi bør fortsatt delta i dialog, men ikke unnlate å drive med religionskritikk, understreker Mile."


Fri Tanke, 8.1.2008
Også Sørlandet begynner å komme med.

Meld deg inn her i den eneste organisasjonen som leverer varene.

Ingen kommentarer: