mandag 24. desember 2007

Protestanter jobber mer

"Resultatene antyder at sysselsettinga er høyere i land hvor protestantisk kristendom er den mest utbredte religionen, sammenlignet med land hvor andre religioner dominerer.
Typiske protestantland som Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA hadde omtrent seks prosent høyere sysselsetning enn land som domineres av andre former for kristendom eller andre religioner.
I tillegg hadde de protestantiske landene rundt 11 prosent flere kvinner i arbeid.
Men forskjellene i arbeidsinnsats skyldes neppe tro, mener forskerne.

[...]

- I begynnelsen reklamerte protestantismen for hardt og flittig arbeid blant sine tilhengere, som så dømte hverandre ut ifra hvor godt de levde opp til denne standarden.
I utgangspunktet skulle en pliktoppfyllende holdning og intens innsats i arbeidet sikre frelse og evig liv, sier Feldmann.
- Selv om troa på en slik forutbestemmelse ikke varte mer enn en generasjon eller to etter reformasjonen, fortsatte effekten på arbeidsetikk.

[...]

- Derimot har land som domineres av andre religioner, som katolisisme, islam og buddhisme, antageligvis utviklet en nasjonal kultur som ikke verdsetter hardt arbeid like høyt, og som ofte stiller seg negative til at kvinner skal ha betalt arbeid, avslutter Feldmann."

Forskning.no, 24.des 2007
Det med "protestantisk arbeidsmoral" (som jeg tror det var Max Weber som først kom med) er jo ganske kjent, og det er ett av de trekkene ved protestantismen som er ganske formildende. Denne foretaksomheten har betydd mye og det kan godt være at den har hatt positiv innvirkning på sekulariseringen fordi den foretaksomme mentaliteten har blitt med videre, ikke bare for bonden men også for forskeren.
Nåja, det er kanskje ikke så viktig, men det er to ting jeg liker med Luther. Det ene er at han på mange måter introduserte individualismen som en måte å tenke på (din frelse var mellom deg og Gud, ikke mellom deg og en prest) og dette med arbeidsmoralen. Bra. Så får det ikke hjelpe at han var så antisemittisk at nazistenes krystallnatt ble lagt til natten til hans fødselsdag.


Ingen kommentarer: