mandag 24. desember 2007

Negativt kvinnesyn i Det nye testamentet

"At apostelen Paulus var streng, særlig mot "sladrende kvinnfolk" og "feminine trosmotstandere", bekreftes i en ny doktorgrad avlagt ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Marianne Bjelland Kartzow har undersøkt hvordan avvikende lære blir avfeid som kvinnelig sladder i Det nye testamentet. Hun har særlig tatt for seg Pastoralbrevene, Paulus sine brev til trosfellene Timoteus og Titus i Det nye testamentet.
Pauli ord underordner og latterliggjør kvinner, og apostelen slenger gjerne påstander om "kvinnelighet" etter trosmotstandere, viser forskningen.
- I Pastoralbrevene utsettes kvinner for karikering og klandring, sier Marianne Bjelland Kartzow.

[...]

- Jeg mener at lesningen jeg gjør, vil vise at disse brevene, som har en autoritativ status, bruker de samme klisjéfylte forestillingene om kjønn som fantes i antikken.
- Dette er viktig kunnskap å få fram, i forhold til hva slags normativ status disse tekstene bør ha."

Forskning.no, 24.12.07

Ingen kommentarer: