mandag 3. desember 2007

På vei mot frikirke

"Misjonssambandet er på vei mot å bli kirkesamfunn for dem som ikke lenger vil være med i Den norske kirke."

Vårt Land, 03.12.2007
Det er forholdsvis interessant det som skjer i Statskirken nå etter at den ble delt på midten om hva de mener om homofili. Om Statskirken har stått utrygt tidligere har ikke dette hjulpet. Det kan se ut som om fundamentalistene er beredte til å trekke seg ut. NLM opererer ikke med medlemstall, men Vårt Land skriver at de har 100 000 som er tilknyttet organisasjonen. Det er ikke så mye i forhold til antallet medlemmer i Statskirken, men det er nok ganske mye i forhold til antallet aktive medlemmer i Statskirken. Dette belyser jo litt av problemet med at de har gjort alle og enhver til medlemmer. Det blir jo dermed helt umulig å si hva kristne totalt sett mener, fordi "alle" regnes som kristne.
Så er spørsmålet om en slik svekkelse av Statskirken er av det gode. Instinktivt mener jeg jo at enhver indre strid i kirkene av det gode men utfallet kan fort bli en splittelse der den ene delen er evangelistisk og aggressiv og den andre delen "humanistisk" og passiv.
Det eneste vi vet helt sikkert er at kampen mot Statskirken på ingen måte må være førsteprioritet. Det må være en "åndskamp" som går direkte på religionen og ikke en kamp mot et håpløst kirkebyråkrati med dataproblemer.

Se forresten denne diskusjonen på Vårt Land sine nettsider:
Debatt: Vil du fortsatt være medlem i Den norske kirke?


Ingen kommentarer: