fredag 30. november 2007

Vi påvirker islamsk teologi

"- Når det gjelder hvilke muftier som vinner frem, er markedskreftene i sving. Hvis en troende ikke er fornøyd med fatwaen sin, kan han eller hun oppsøke en annen lærd. Det vil si, de lærde er på en måte de troendes gisler. Hvis de ikke "produserer" det som de troende liker eller aksepterer, mister de sin autoritet. Hvilke lærde som vil vinne frem som premissleverandører er derfor et helt åpent felt.
Og i disse spørsmål har altså europeiske kristne og ateister et ord med i laget, mener Lena Larsen. På mange måter er den ikke-muslimske majoriteten én premissleverandør for muftiene, sier hun:
- Den europeiske virkeligheten definerer den muslimske hverdagen - både sosialt og øknomisk. La oss ta et eksempel: Ifølge islamsk familielov er det menn som er forsørgere, et islamsk aksiom med en rekke konsekvenser, ikke minst i forhold til arv. Virkeligheten er imidlertid annerledes: Kostnadsnivået krever at kvinner går må delta i arbeidslivet for å bidra til at "hjulene går rundt". Hva gjør dette med tolkningen av Koranen når det gjedler arveregler? Virkeligheten trenger seg på hele tida og utfordrer tradisjonelle tolkninger av islam."
Intervju med Lena Larsen, Culcom.uio.no, 07.09.2005
Et litt gammelt intervju, men jeg synes det er et interessant poeng. Vi kan påvirke islamsk teologi hvis vi vil. De moderate muslimene vil på sikt foretrekke løsninger som ikke skaper for store problemer i hverdagen, og muftier vil legge hodet i bløt for å klekke ut passende teologi. Men hvis vi ikke bryr oss, så kan muftiene bare repetere gamle fatwaer fordi det ikke er noen samfunnsmekanismer som gjør fundamentalisme uholdbart eller vanskelig.
Jo mer samfunnet bøyer seg baklengs for f.eks. bruken av niqab, jo mindre sjanse vil det være for at muftier sier i klartekst at niqab ikke er noe mer hellig enn hijab og at alle niqab-brukende kvinner derfor like godt kan bytte til hijab en gang for alle.
Derfor kan ikke sosialister og relativister av forskjellige slag si at "forståelse" hjelper. Vi må legge ned noen regler for samfunnet, og så får muslimene klekke ut teologien selv. Slik har religioner alltid fungert. Det er press, press og atter press som gjør at de kristne i Europa i dag stort sett er til å leve med. Kristne skryter av at kristendommen er liberal og koselig, men det er det sekulære presset som har gjort den til det den er.
Derfor må vi fortsette med det sekulære presset mot islam og mot den delen av kristenheten som fortsatt henger igjen.

1 kommentar:

Stavanger Modified Pictures sa...

Gratis norske bøker om Islam til å laste ned:
http://www.box.net/shared/2edk2ms08k

Gratis engelske bøker om Islam til å laste ned:
http://www.box.net/shared/jwchv9z400

Salaam
jeg håper du leser "Arab conspiracies against Islam", den ligger unde engelske bøker, den viser tydelig at Islam idag ikke praktiseres i henhold til Koranen, men mest i henhold til det Gamle Testamentet i Bibelen. Du kan og under norske bøker lese "Hadith motstand min reise". De fleste muslimer er og kunnskapsløse om disse paradoks, men jeg håper at dette endrer seg. Det er mange grupper rundt om i verden som avviser Hadith, og følger kun Koranen.
Det er bare en Gud.
Bahr