søndag 25. november 2007

Gud er stor - Han er den største konspirasjonsteorien

"For de som vi i dag kaller konspirasjonsteoretikere kan det virke urettferdig at vårt samfunn tilgodeser visse myter fremfor andre. I Norge inviteres en håndfull, høyprioriterte religiøse ledere til statsseremonier og gallamiddager. Den evangelisk-lutherske tro er statens offisielle religion. Norske trossamfunn mottar hvert år millioner av kroner i statsstøtte. Vi har en okkult stat som finansierer religiøse sekter over en lav sko. Grunnskolen er pålagt å gi alle barn opplæring i kristendom, islam og jødedom. Hvorfor tilkjennegis ikke de godlynte UFO-entusiastene de samme privilegiene? De har da også sine teorier om overnaturlige vesener, apokalypse og et nytt liv hinsides denne verden?"

Contexploration.net, 30. oktober 2007
Et generelt bra innlegg som fortjener å bli lest i sin helhet.


Ingen kommentarer: