lørdag 24. november 2007

Det røde forræderiet

"Sosialisme og religion [...] Bjørgulv Braanen legitimerer dette synet og dette språket. Han sier det er greit. Andre ser at det å introdusere Allah som øverste prinsipp er å be om problemer, på mange plan. Folk er ikke dumme. De merker når de blir bedt om å sluke kameler store som hus. Braanen sa han var mot "ekstrem ateisme". En publikummer bet seg merke i og kommenterte at redaktøren i en sosialistisk avis sto og snakket om "ekstrem ateisme" som noe kritikkverdig. Storhaug forsøkte flere ganger å si noe om at sosialismen har stilt seg kritisk til religionen, og nå plutselig forstår og forsvarer den. Her begikk Braanen en intellektuell uredelighet: han sa at det ikke var religionen i seg selv, men hva slags. Selv mente han man måtte søke allianser med de progressive innen islam. Han benektet/ignorerte sosialismens sterke fiendskap til religion, både den filosofisk religionkritiske, den demokratiske kritikken og den bolsjevikiske som slo prestene ihjel. Å late som det ikke er en gapende kløft mellom sosialisme og islamisme er et krumspring man ikke kan slippe unna med. Det er intellektuelt løgn og bedrag. Men den oppvoksende slekt har ikke den historiske ballast som gjør at man forstår bedrageriet, selv om noen reagerer på instinkt: her er det noe som ikke stemmer. Skal en religion som segregerer kjønnene plutselig være en alliert?"
Document.no, Nov 17, 2007
Se hele saken for et sammendrag fra en debatt på Mono tidligere.
Om noen lurer på hvem som er dagens Pål Steigan, så er vedkommende antageligvis å finne i dette segmentet som hele tiden forsvarer undertrykkende religion stikk i strid med enhver rasjonell tolkning av sosialisme.
Se også denne saken:

Ingen kommentarer: