lørdag 25. august 2007

Felleserklæringen fra Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd om konversjon

"En felles erklæring om retten til å skifte tro er blitt utarbeidet av Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Ifølge partene er dette første gang en kirke og en representativ muslimsk organisasjon har gått sammen om retten til å skifte religion:

"Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke understreker i fellesskap at alle fritt skal kunne velge sin tro. Vi tar avstand fra og ønsker å motvirke vold, diskriminering og trakassering som følge av at mennesker ønsker å konvertere eller har konvertert fra en religion til en annen, enten det skjer i Norge eller i utlandet.
Vi tolker våre ulike religiøse tradisjoner slik at enhver må få velge sin egen tro og religiøse tilhørighet på fritt grunnlag, samt få utøve sin tro – både privat og offentlig.
Når vi misjonerer og informerer om vår egen tro, må dette skje innenfor etisk akseptable rammer, det vil si uten noen form for maktbruk eller manipulasjon. Skal trosfriheten ivaretas, er det viktig at all konvertering skjer på fritt grunnlag.
Som religiøse fellesskap opplever vi, hver på vår side, at det er gledelig når noen ønsker å dele vår tro og bli del av vårt trosfellesskap. Derfor vil vi også, hver på vår side, respektere en persons rett til å konvertere til en annen religion enn vår egen.

Oslo, 22. august 2007

Shoaib M. Sultan, Generalsekretær, Islamsk Råd Norge

Olav Fykse Tveit, Generalsekretær, Mellomkirkelig råd, Den norske kirke""

Vårt Land, 22.08.2007

Det var jo hyggelig, men finn én feil!
Man kan skifte religion, men herunder inngår ikke det å bli ateist! Nå vil selvsagt ikke norske kristne sette seg på bakbeina her, men i forhold til islam er dette ingen trivialitet, for ateisme er langt mer uglesett enn kristendom. Uansett, så får man vel være glade for dette fremskrittet. Det viser jo at de har forståelse for problemet, noe som ikke er tilfelle i Sverige:
"– Självklart ska alla kunna konvertera till vilken religion de vill utan att bli trakasserade. Jag har aldrig ens haft tanken att en sådan deklaration skulle behövas, säger Helena Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd i en kommentar till de norska muslimernas deklaration i dag." (Dagen.se)


Ingen kommentarer: