onsdag 29. august 2007

I karismatikkens kraftsentrum

"Berge Furre er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har de senere årene tilbragt mye tid i Brasil for å studere karismatikkens frammarsj der.

[...]

- Kan den økonomiske siden ved [den brasilianske pinsemenigheten] Igreja Universal ligne på kalvinismen?
- Det er noen paralleller, særlig tanken om at Gud vil at du kan bli rik. Men kalvinismen har en føring om at kapital skal samles opp, slik at du kan sette andre i arbeid. Pengene Gud har velsignet deg med skal ikke brukes til prangende luksus, men til å avskaffe fattigdom og skape arbeid. Men innen Igreja Universal er rikdom noe man i høy grad kan vise.
- Resonnementet er at Gud hater fattigdom, og vil at du skal bli rik. Og hvis du ikke blir rik etter å ha fulgt kirkens kurs, så er det noe galt med troen din. Noe som igjen kan fikses gjennom å gi penger til kirken, sier Furre.
Resultatet er at en religiøs bevegelse med bakgrunn i de fattigste samfunnslagene i Brasil har blitt det Furre kaller "en pengemaskin".
Fra å holde til i nedlagte kinoer og fabrikker i slumstrøk, reiser Igreja Universal i dag enorme katedraler i sentrum av de største byene. Og, siden mange medlemmer som nevnt nå har bil, har disse byggverkene garasje til de nyanskaffede bilene."

Forskning.no, 29.aug 2007

Ingen kommentarer: