mandag 20. august 2007

Har HEF skylda for New Age?

"Menighetsfakultetets New Age-forsker, Arild Romarheim, mener HEF og Dagbladet har beredd grunnen for New Age med sin sekularismekamp. Religionsviterne Asbjørn Dyrendal og Ingvild Gilhus nyanserer, mens Levi Fragell plasserer æren et annet sted.

[...]

I tillegg mener Romarheim at etter "noen tiår med tolerant New Age-preget åndelighet, vil det bli et desperat behov for autoritære religioner", og den nærmeste kandidaten til å overta som ny kulturbærer i Norge, er ifølge ham islam, eventuelt katolisismen."

Fri Tanke, 16.8.2007
Å gi HEF skylden for New Age er gå på bærtur, men jeg synes det er interessant at han sier at det vil bli et "desperat behov" for autoritære religioner. Uten at jeg akkurat skal ta stilling til hva som vil skje, så har han i alle fall levert et argument for ateisme snarere enn et argument for religion.
Hvis tolerant religiøsitet til syvende og sist ender opp som intolerant religiøsitet, så må vi jo bare rykke det opp med roten. Ikke sant?

Dessuten bør muligens Romarheim være forsiktig med å si at katolisismen er så mye mer autoritær enn protestantismen. Det ligger selvsagt i sakens natur at pavemakt er autoritært, men ser man på protestantiske grupper utenfor statskirker o.l. finner man mye dritt. I USA er det i allefall helt tydelig at katolikker er mer liberale enn "White Evangelicals".

Ingen kommentarer: