onsdag 22. august 2007

Mer etterspørsel etter prostitusjon i konservative samfunn

"En rapport fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Frischsenteret, tar [...] for seg dem som kjøper sex. Hva karakteriserer dem? Hvilke holdninger har de?

[...]

De er enige om at sexkjøp er mest vanlig der de sosiale normene er mest rigide når det gjelder synet på kvinnens plass, i samfunn som er konservative. Jo mer konservativt, desto høyere er etterspørselen av prostituerte, og desto mer hemmelighetskremmeri er det omkring sexkjøp."

Dagbladet, Magasinet, onsdag 22. august 2007
Dette bør være en advarsel til religiøse som er opptatte av tradisjonelle verdier.

Ingen kommentarer: