torsdag 3. april 2008

Økende religiøs polarisering

"Fra forrige gang, i 2005, til 2007 har det vært en beskjeden nedgang i andelen som tror på Gud. Prosenten er redusert fra 46 til 45. Men andelen som regner seg som kristne har gått opp fra 23 til 26 prosent.
Gudstjenestedeltakere som går minst fire ganger i året har økt fra 13 til 14 prosent. Og andelen som deltar på religiøse møter minst fire ganger i året har økt fra syv til ni prosent. Sammen danner disse tallene en klar økning i indeksen for religiøsitet.
– Disse endringene er så små at de kunne vært uttrykk for tilfeldigheter, men når en ser på litt lengre tendenser er det et mønster i retning av en slags religiøs polarisering. Yttergruppene øker, og de som befinner seg på midten skrumper i antall[sier Ottar Hellevik].
Nå er det flere enn før som svarer nei, eller at de er usikre, når de får spørsmål om de tror på Gud. Det tyder på at religionens plass har blitt svekket i det moderne samfunnet. Samtidig skjer det en slags mobilisering på motsatt side. Det er flere som har et sterkt forhold til religionen og som regner seg som personlig kristne."

DagenMagazinet, 02.04.2008
Legg merke til at overskriften DagenMagazinet valgte var "Materialisme tilbake – økt religiøsitet" men det er det jo ikke hold for.

For å illustrere at dette handler om materialisme har de brukt et fotografi av en bil, og de skriver i bildeteksten:
"Trenden viser at oppslutningen om materialistiske verdier svekkes." Akkurat det er det ingenting som tyder på - hverken hos materialister eller religiøse.

1 kommentar:

Arvid sa...

Kjedelig med ord som blir tømt for sitt egentlige innhold. Håvar har blogget om dette, kanskje du er interessert:

http://havar.skaugen.name/blogg/et-slag-for-materialisme