lørdag 2. februar 2008

Helvetesprofeten Jesus

"Det er bare tolv referanser til gehenna/helvete i Det nye testamente (Matteus 5:22, 5:29 og 30, 10:28, 18:9, 23:15, 23:33, Markus 9:43-44, 9:45, 9:47-48, Lukas 12:5 og Jakob 3:6). Hvis helvete var så sentralt og fortjener den plass det har fått i kristen tradisjon, skulle man forvente at det hadde en mer fremtredende plass i Bibelen."

Terje Østigård & Hans Egil Offerdal, Dagbladet, 30.01.2008
Artikkelen "Er Gud en kjempe-Hitler?" er sikkert skrevet med gode intensjoner, men en kortslutning må påpekes her. Det kan se ut som om forfatterne prøver å avskaffe Helvete. Det er jo egentlig ikke noe i veien med det, men skal man først avskaffe Helvete må man være grundigere.De bruker nemlig det argumentet at Helvete ikke har noen særlig fremtredende plass i bibelen.

At 11 av 12 steder forfatterne refererer til er fra evangeliene, og dermed utsagn som er tillagt Jesus gjør ikke akkurat Helvete til en perifer ting. La oss bare kort se etter hvor innihelvete viktig Helvete er for Jesus:
Matteus
5 (Bergprekenen)
21 Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ' Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.' 22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: 'Din idiot!' skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: 'Din ugudelige narr!' skal være skyldig til helvetes ild.

29 Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. 30 Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete.

10:28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

18:6 Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.
7 Ve denne verden som lokker til fall! Slike forførelser må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!

8 Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. 9 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.

23:15 (Fra "Verop over de skriftlærde og fariseerne." Hatespeech som trygt kan leses i sin helhet. )
15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener
helvete dobbelt så mye som dere selv.
23:33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Markus 9:43-44, 9:45, 9:47-48,
43 Om hånden din lokker deg til fall, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå inn til livet med bare én hånd enn å ha begge hender og komme til helvete, 44 *der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner†. 45 Og om foten din lokker deg til fall, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, 46 *der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner†. 47 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, 48 der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner. 49 For hvert menneske skal saltes med ild, *og ethvert offer skal saltes med salt.† 50 Salt er en god ting. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan dere da gjøre det salt igjen? Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre!»

Lukas 12:5
4 Til dere, mine venner, sier jeg: Vær ikke redde for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. 5 Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte!
Her ser vi at Jesus ikke nevner Helvete sånn i forbifarten. Se forøvrig BlueLetterBible.
Hvis Helvete er perifert, hvor perifer er ikke da den Gyldne Regel?
Matteus 7:12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Lukas 6 27 Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, 28 velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. 29 Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. 30 Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. 31 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. 32 At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. 33 Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. 34 Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. 35 Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. 36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.
Altså, med Østigårds og Oftedals logikk er den gyldne regelen ikke noe sentralt prinsipp i kristendommen og Jesus er dermed mye mer ramsalt helvetesprofet enn en brukbar etikkfilosof.


Men er jeg ikke likevel glad for at forfatterne ønsker å oppmuntre Statskirken til å avskaffe Helvete? Ikke når det gjøres så halvhjertet. Man kan derimot tenke seg at man begynner å stille spørsmålstegn ved hvor ekte disse utsagnene man har tillagt Jesus er. Var for eksempel Bergprekenen en reell tale av Jesus? Eksisterte Jesus i hele tatt? Det ville jeg gått med på. Men forfatterne har nok et handicap som forhindrer dem fra dette. De er enten kristne eller de ønsker å reformere for å bevare. Men med mindre de har tenkt å sensurere i biblene så følger Helvete med på lasset.

Kristendommen har falt for sitt eget triks. Før kunne de skremme folk til å tro ved hjelp av Helvete. Nå skremmes folk bort på grunn av Helvete. Gud er nemlig en kjempe-Hitler.

Se ellers Biskop Olav Skjevesland: "Er vi ferdig med helvete?"

3 kommentarer:

Anonym sa...

...som fanden (og ateisten) leser bibelen.

Strappado sa...

Jeg leser gjerne bibelen annerledes også, men det var på tide å få satt skapet på plass med hentydning til hvem som ytre sett er snill og grei i Bibelen og hvem som ikke er det. Jesus får alt for mye skryt fordi folk ikke leser mer enn utvalgte steder i bibelen.

Andreas sa...

Hm. Vi i BRS har hatt Østigård inne som foredragsholder et par ganger, både om helvetesforestillinger gjennom 3000 år og bibelsk arkeologi, og dette var uventet fra den kanten.