tirsdag 5. februar 2008

Kristendommens intoleranse

"[Religionshistoriker Einar Thomassen] er opptatt av kristendommens tilblivelseshistorie og mener også at kristendommen innførte en ny type religiøs intoleranse.
– Behovet for å eie den sanne kristne tradisjonen innebar også en trang til å kontrollere andres tanker.
- Kjetter-begrepet er i seg selv oppfunnet av kristendommen, og viser til tro som avviker fra den offisielle kirkes lære, altså oppfatninger som avviker fra de rettroendes.
- Man finner ikke samme trangen til kontroll noe annet sted blant antikkens religioner, sier Thomassen.[...]
I de første 100 årene etter kristendommens seier i Romerriket tok kristne livet av flere kristne kjettere enn de romerske myndighetene hadde henrettet av kristne de 300 årene i forveien, i følge Thomassen."

Forskning.no, 05. feb 2008
Jeg legger ikke så stor vekt på at kristendommen evt. var unik på dette området. Det er jeg nemlig ikke så sikker, på jfr. Sokrates. Men det uthevede avsnittet er det all grunn til å bite seg merke i.

Ingen kommentarer: