lørdag 2. februar 2008

Dansker velger og vraker mirakler

"Eksempelvis er det kun hver sjette dansker, svarende til 16 procent af de 976 adspurgte, der tror på jomfrufødslen. Til sammenligning mener mere end hver fjerde, nemlig 26 procent, at Jesu genopstandelse fra de døde rent faktisk fandt sted. Desuden tror 18 procent på, at Jesus gik på vandet, mens 19 procent mener, at Jesus gjorde vand til vin.

[...]

– Jomfrufødsler, forvandling af vand til vin og at gå på vandet er meget bastante og fysiske mirakler, som fremlægges meget bogstaveligt og måske derfor virker de mere usandsynlige. Derimod kan det meget vel være, at vi i højere grad tolker genopstandelsen som noget åndeligt, hvor det ikke er Jesu døde krop, som genopstår, men mere hans ånd, siger Tim Jensen.
At det forholder sig sådan, kan skyldes, at nogle mirakler er mere "nødvendige" for troen end andre, påpeger teolog Niels Christian Hvidt, som har forsket i mirakler og i dag er lektor ved Forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund ved Syddansk Universitet."

Kristeligt Dagblad, 29. jan 2008
Ockhams barberhøvel for kristne.

Ingen kommentarer: