torsdag 13. mars 2008

47 prosent av alle norske menn er ateister

"47 prosent av alle menn er helt uenige i at ”Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft” står bak livet på jorda. Ytterligere 13 prosent er ”delvis uenig” i påstanden. Tilsvarende tall for kvinner er 36 prosent ”helt uenig” og 12 prosent ”delvis uenig”.
Samlet for menn og kvinner er det 54 prosent som er helt (41%) eller delvis (13%) uenig i at ”Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft” står bak livet på jorda.
Den motsatte sida samler færre stemmer. Her oppgir 21 prosent å være helt enig i påstanden om ”Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft” står bak livet på jorda, mens 18 prosent er delvis enig. Samlet blir dette 39 prosent, med en langt større andel er usikre. Sju prosent svarer ”vet ikke”. Det er ingen vesentlige utslag når det gjelder utdannelse, men når det gjelder alder later det til at det er litt flere ateister blant yngre.
Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra NRK-programmet Schrødingers katt. Grunnlaget er telefonintervjuer med et representativt utvalg på 1000 personer."

Fri Tanke, 13.3.2008
Flotte greier!

Oppdatering: NRK.no hadde en fin graf

Kvinner mer gudfryktige enn menn
Tror du på Gud, er du mest sannsynlig kvinne. Kvinner tror i mindre grad på evolusjonslæren enn menn og er langt mer skeptiske til forskning på kunstig liv viser en undersøkelse utført for NRK.


Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft står bak livet her på jorda. Er du helt enig, enig, delvis, enig eller vet du ikke?
Se også:
1 av 10 tror ikke på evolusjonen

Lav utdanning gir evolusjonsnekt
Jeg så en graf om evolusjonen et annet sted, og Norge ligger bak Storbritannia, Sverige, Danmark, Japan, Island. Spesielt er det for dårlig å ligge bak Storbritannia.
På tide med litt flere mannlige lærere i skolen kanskje?

Ingen kommentarer: